Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Projektförslag 2018

Vad vill du att din avhandling ska handla om? Här hittar du förslag på olika projekt.

Personality and self-beliefs as predictors of primary and middle school performance (PDF)

Kontakt
Daiva Daukantaite– Lunds universitets forskningsportal
Eva Hoff – Lunds universitets forskningsportal

 

States of Consciousness and Parapsychology

  1. Anomalous experiences and their association to enhanced or decreased psychological function
  2. The neurophenomenology of spontaneous and induced states of consciousness with people varying in hypnotizability and dissociation.
  3. Mind-wandering and related processes.
  4. Dissociative processes and traits, including their relation to development and trauma.
  5. The relation between hypnotizability, dissociation, alterations of consciousness, and performance in controlled psi experiments. I will not supervise a student who only wants to do research on psi.

Kontakt
Etzel Cardeña – Lunds universitets forskningsportal

 

Temporal dynamics of memory integration: Neurocognitive mechanisms and behavioural implications (PDF)

Kontakt
Inês Bramão– Lunds universitets forskningsportal
Mikael Johansson– Lunds universitets forskningsportal

 

The relationship between gaze behaviour and memory in real-world scenarios (PDF)

Kontakt

Roger Johansson – Lunds universitets forskningsportal
Mikael Johansson – Lunds universitets forskningsportal

 

Research in the area of child clinical psychology (PDF)

Research on conditions involving recurrent pelvic pain/discomfort and emotional distress in women (PDF)

Research to help improve outcomes in cognitive behavioral treatments for individuals with chronic pain (PDF)

Kontakt
Sean Perrin – Lunds universitets forskningsportal

 

Research to identify psychological processes at play when adolescents witness school bullying (PDF)

Research to investigate the emergence and effects of employees’ autonomous motivation when moving from individual work and rewards to team-based work (PDF)


Kontakt
Tomas Jungert – Lunds universitets forskningsportal

 

Kognitiva felslut vid kausala förklaringar

Forskningen syftar till att undersöka de felslut människor gör när de resonerar om och interagerar med orsaker i olika sammanhang. Hur man förstår orsaksrelationer påverkar på ett grundläggande sätt hur man förhåller sig till världen och andra människor (se t ex self-serving bias). Specifikt syftar projektet till att undersöka om det finns en bias att förklara olika typer av skeenden med en enda orsak istället för flera orsaker, även i situationer då det finns skäl att tro att det finns flera orsaker. I förlängningen är det också intressant att undersöka om denna bias bara gäller orsaksrelationer och inte andra relationer (t ex sak-egenskap relationer), samt om den har en genetisk grund och även gäller djur.

Jean-Christophe Rohner – Lunds universitets forskningsportal

 

Mätning av autonomi 

Projektet syftar till att utveckla ett nytt mätinstrument för personlig autonomi. Meningen är att förbättra existerande instrument genom att betrakta autonomi som ett multifaktoriellt fenomen där ingående faktorer har en specifik logisk relation. Konkret så innebär detta att bland annat intentioner (vad någon vill) och sakförhållanden (vad som händer i verkligheten) ses som nödvändiga villkor för autonomi: Att intentioner kausalt bestämmer vad en person är med om.

Kontakt
Henrik Levinsson  – Lunds universitets forskningsportal
Jean-Christophe Rohner – Lunds universitets forskningsportal

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se