Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskningsnätverk

Stresshantering eller parapsykologi? Intitutionen för psykologis nätverk spänner över en spännande bredd av ämnen.

CERCAP

The Center for Research on Consciousness and Anomalous Psychology consists of a group of researchers and associates dedicated to the scientific study of unusual but not pathological experiences and events, including reputed paprapsychological phenomena.

 

Network for theoretical and philosophical psychology

We are a group of researchers from different research areas within psychology united by a common concern with general philosophical and methodological issues regarding how psychological science is and should be done.

 

NEER, Network for Experimental Emotional Research

NEER started in 2005 under the supervision of associate professor Åse-Innes Ker with the intention to promote and facilitate collaborations within emotional research.

 

Nätverket för forensisk psykologi

Nätverket för forskning i forensisk psykologi eller rättspsykologi (The Network for Research in Forensic Psychology = NRFP) grundades hösten 2006 som ett sätt att samla forskare med ett intresse för rättspsykologi.

 

Nätverket för forskning kring prestation under stress

Nätverket verkar för att bättre förstå hur stress påverkar och/eller har ett samband med olika former av prestation. Varför är denna forskning viktig? Svaren är flera. Många yrkesgrupper arbetar i miljöer som utmärks av stress. Vikten av att kunna prestera under stress är också väldigt tydlig i större idrottsliga sammanhang där stora summor pengar och personlig och kollektiv prestige ofta står på spel.

 

Nätverket för perceptuell informatik

Vi är en grupp forskare som strävar efter en fördjupad förståelse av de strömmar av fysisk och sensorisk information som blir till sinnesförnimmelser där det mänskliga medvetandet möter den fysiska världen.

 
Nätverket för social kognition

Social kognition handlar om hur människor uppmärksammar, kategoriserar, minns och tolkar sin sociala omgivning, samt vilken påverkan detta har på beteende.

 

The LUCK-network

Nätverket LUCK (Lund University Creativity Knowledge) syftar till att främja och utveckla kreativitetsforskning med fokus på kreativitetens process, villkor och utveckling inom olika verksamhetsområden, såsom näringsliv, akademi och skola.

Sidansvarig:

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se