Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Omprövning av rättning av tentamen

Om du anser att din tentamen inte är korrekt rättad har du möjlighet att få beslutet om betyg rättat eller omprövat enligt följande:

  1. Rättelse på grund av rena skriv- eller räknefel (se 26 § förvaltningslagen och 6 kap. 23 § högskoleförordningen)
  2. Omprövning – om beslutet är uppenbart oriktigt pga. nya omständigheter eller av någon annan anledning ska det ändras om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks (se 27 § FL och 6 kap. 24 § HF)

Detta innebär att du behöver kunna peka på uppenbara skäl för att resultatet skall ändras. Skäl kan vara att examinerande lärare gjort skriv- eller räknefel eller att det föreligger någon uppenbart felaktig tolkning av svaret. Närhet till gräns för godkänt betyg eller högre betyg är inte skäl för att poängen skall justeras uppåt. Examinatorn på kursen är den yttersta instansen i dessa ärenden och dennes beslut kan inte överklagas.

Gör såhär: Har du skrivit tentan i Inspera har vi din tenta, men om du har skrivit på papper så behöver du be expeditionen om en scannad kopia av din tenta. Du kan inte överklaga ett resultat om du har hämtat ut din papperstenta, be om kopian innan du kvitterar ut tentan. Maila tentan tillsammans med en skriftlig redogörelse av det du anser är felaktigt till examinator och/eller kursansvarig för kursen och med kopia till studierektor Simon Granér:
simon [dot] graner [at] psy [dot] lu [dot] se (simon[dot]graner[at]psy[dot]lu[dot]se)
Detta bör du göra helst inom tre veckor efter att tentamensresultat har offentliggjorts.

Rubricera redogörelsen ”Omprövning av betyg” och ange följande:

  • ditt namn och personnummer
  • adress, telefonnummer och epost
  • kursnamn, kurskod för aktuell kurs och delkurs om aktuellt
  • kursansvarig lärare och examinator
  • skäl till varför omprövning ska göras, eventuellt hänvisning till kursens betygskriterier eller tentamensgenomgång som gjorts. Viktigt är att skälen är välgrundade.

Observera att betyget godkänd inte kan ändras till underkänd på begäran av student (UKÄ’s rapport Rättssäker examination, 2017). Beslut fattas av examinator på kursen och du meddelas beslutet skriftligen via mail. Examinatorns beslut kan inte överklagas.