Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbets- och organisationspsykologi

flera personer jobbar runt ett bord. foto

Vid avdelningen för arbets- och organisationspsykologi bedriver vi utbildning och forskning i nära samverkan med det omgivande samhället och angränsande akademiska discipliner. På grund av omvärldskontakterna präglas forskning och praktik av olika samhällstrender.

Psykosociala och organisatoriska förhållanden spelar en väsentlig roll för befolkningens hälsa och arbetsförmåga. Således är arbets- och organisationspsykologi ett kompetensområde med stor samhällsrelevans.

Forskning inom området kan bidra med ny kunskap till gagn för näringsliv och offentlig förvaltning, företagshälsovård, psykologer och andra aktörer. Kunskapen kan syfta till att antingen förebygga och åtgärda arbetsrelaterad ohälsa, dålig trivsel och nedsatt arbetsförmåga, eller till att stimulera till positivt organisationsklimat, arbetsengagemang och effektivitet.

Pågående projekt

Avdelnings-föreståndare

Roger Persson
Universitetslektor

046-222 87 56
Roger [dot] Persson [at] psy [dot] lu [dot] se (Roger[dot]Persson[at]psy[dot]lu[dot]se)

Forskare inom avdelningen Arbets- och organisationspsykologi