Uppsatsseminarier

Examination av uppsatser i psykologi PSYP01/PSYP02, PSYK11-3

Examination januari 2021

– schemalagd eximationsperiod för kurser på höstterminen
Registrera dig för examination senast den 10 December 2020, kl. 12:00 via:
Anmälan uppsatsexamination

Skicka in din kandidatuppsats (tillsammans med intyg från handledare):

 • Senast 2021-01-07, kl. 09:00

Examinations-opposition-försvar-seminarium:

 • 2021/01/13 (PSYP01 den 15/1) kl. 08:00-17:00
 • 2021/01/14 (PSYP01 den 15/1) kl. 08:00-17:00
 • 2021/01/15 (PSYP01 den 15/1) kl. 08:00-17:00

Observera!

 • Det är obligatoriskt att registrera sig för examination, senast kl. 12:00 på de angivna datumen. Ange alltid ditt namn, uppsatsens titel, handledarens namn och om du har haft kontinuerlig kontakt. Din handledare måste informeras och godkänna att din uppsats kommer att vara klar för granskning innan inlämningsfristens slut.
  Anmälan uppsatsexamination
 • Du skickar din kandidatuppsats via e-post, enligt instruktioner som du kommer att få från kursledaren, Roger Johansson, efter registreringen:
  roger [dot] johansson [at] psy [dot] lu [dot] se
  Du skickar din masteruppsats via e-post, enligt instruktioner som du kommer att få från kursledaren, Elia Psouni, efter registreringen:
  elia [dot] psouni [at] psy [dot] lu [dot] se
 • Vi råder dig att omregistrera dig om du återvänder för tentamen. För kurser på avancerad nivå av studier (PSYP01 / PSYP02) kontakta:
  master [at] psy [dot] lu [dot] se
  och för PSYK11 vänligen mejla:
  studievagledare_fk [at] psy [dot] lu [dot] se.
  Genom att omregistrera dig får du till exempel tillgång till kurssidorna.

Kursledare

PSYP01, PSYP02

Elia Psouni
+46 46 222 85 03
elia [dot] psouni [at] psy [dot] lu [dot] se

PSYK11-3

Roger Johansson 
+46 46 222 04 01
roger [dot] johansson [at] psy [dot] lu [dot] se