Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur är det att läsa?

Hur är det att läsa på Psykologprogrammet här i Lund? Här följer några berättelser från studenter på olika terminer.

Termin 3, Ida

"Termin 3 är en mycket intressant och lärorik termin. Första halvan studerar vi personlighetsteori på ett intressant sätt med hjälp av en skönlitterär bok. Andra halvan har vi många praktiska moment, så som barntestning och personlighetsbedömning. Här får vi tillfälle att applicera vår teoretiska kunskap. Under personlighetsbedömningen får vi tillfälle att känna på hur det är att ha en klient och handledning. I slutet av terminen har vi även ett moment i sexologi. Under den här terminen ges möjlighet att få pröva hur det är att vara psykolog och insikt i hur en psykolog kan arbeta."

Termin 4, Louise

"Termin 4 har varit något av en ögonöppnare för mig. Istället för att, som under tidigare kurser, sätta den enskilda individen i fokus ser man snarare till krafter utanför individen. Under kursen i sociologi har jag fått en djupare förståelse för olika strukturer i samhället, segregation och mänskligt socialt samspel, vilket jag verkligen uppskattar! Det har även varit spännande att få tillfälle att läsa på en annan institution, det vill säga sociologiska institutionen. Efter sociologin följer en kurs om gruppdynamik. Under denna kurs arbetar man intensivt i grupp och analyserar den egna och en annan grupp. För mig var kursen en av de tuffaste hittills, men den var samtidigt väldigt lärorik. Jag har fått förståelse för hur jag själv och andra fungerar i grupp, något som jag definitivt kommer att ha nytta av i framtiden. Termin 4 har kort sagt bidragit till att öppna upp för nya perspektiv, vilka jag tror är viktiga inte bara för min framtida yrkesroll utan även för mig som människa."

Termin 5, Matilda

"Enligt mig är termin 5 en av de mest spännande och intensiva terminerna. Den har också fört mig mycket närmre känslan av att jag en dag kommer bli psykolog.
Under större delen av terminen studerar man psykisk sjukdom, hur man går tillväga för att diagnostisera sådan samt vad som sker i hjärnan. Därefter följer en kurs som ger en bild av det spektrum av psykoterapiformer som psykologer kan använda sig av. Störst fokus ligger då på familjeterapi, psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi. Under terminen har jag även funderat en hel del över den kommande praktiken och det har funnits chans att själv söka olika platser."

Termin 6 och 7, Magnus

"Termin 6 innebär praktik. Det är också den första terminen då man - genom valet av praktikplats - har möjlighet att sätta sin egen prägel på utbildningen. Skolan tillhandahåller platser inom bland annat barn och ungdomspsykiatri, primärvård, skola och rättspsykiatri, men de som kan och vill har möjlighet att fixa en egen plats. Många upplever detta som den roligaste och mest relevanta terminen på psykologprogrammet; för den ambitiöse kan praktiken innebära möjlighet till assistentjobb och kontakter inför kommande PTP-tjänst. Det är väldigt varierande hur mycket faktiskt psykologjobb man får förtroende att utföra på praktikplatsen. Ett tips är därför att vara extremt tydlig med dina förväntningar när du träffar dina blivande handledare för första gången - dra dig inte heller för att byta praktikplats om du känner att det inte kommer att fungera.  På min praktikplats inom vuxenpsykiatrin i Helsingborg fick jag möjlighet att behandla och utreda ett brett spektrum av patienter. Problematiken rörde sig om alltifrån autism, lågbegåvning och ADHD till övergrepp, incest och schizofreni/psykossjukdom. Väldigt spännande.

Termin 7. Även om jag var fantastiskt nöjd med min praktikplats ligger mitt eget intresse framförallt inom akademi, undervisning och forskning. Därför var jag glad att åter få stifta bekantskap med vetenskapsteoretiska resonemang under denna termin. Jag skulle kunna skriva spaltmeter om vetenskapens förhållande till konsten och hur psykoanalysen förhåller sig till humanioran och ett “klassiskt bildningsideal”. Låter det torrt? I så fall kan du trösta dig med att man under denna termin fortsätter den kliniska praktiken inom ramen för psykologprogrammets egen mottagning. Dessutom innehåller kursen i organisationspsykologin många praktiska och upplevelsebaserade moment. Bland dessa märks ett tvådagars externat där en tidigare student enligt en ovanligt seglivad vandringssköna skall ha drabbats av en psykos…"

Termin 9, Malin

"Termin 9 är den sista terminen med föreläsningar, salstentor och grupparbeten av diverse slag. Innehållet i terminen kan sägas stå på två ben. Ett vetenskapligt med vetenskapstori på avancerad nivå och vetenskapliga metoder och forskningsdesign, och ett kliniskt med träning i utlåtandeskrivning och en hel del läsning av artiklar om sjukdomstillstånd och behandling. Det börjar kännas allt mer naturligt att kalla föreläsarna som delar med sig av sin yrkeserfarenhet för kollegor och förberedelserna inför utformandet av en examensuppsats tar fart."