Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionens arbetsuppgifter

Utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå

Vid institutionen finns ett omfattande kursutbud som består av:

  • Fristående kurser
  • Beteendevetenskapligt program
  • Programmet för personal- och arbetslivsfrågor
  • Master of Science Programme in Psychology
  • Psykologprogrammet
  • Psykoterapeutprogrammet
  • Forskarutbildningen.

Studera psykologi

Forskning

Vid institutionen bedrivs forskning med stöd av fakultetsmedel och externa anslag, samt på lärarnas tid för forskning- och kompetensutveckling. Samtliga forskare och lärare tillhör en eller flera avdelningar eller nätverk.
Forskning

Samverkan med samhället

Genom kontakter med media, uppdragsutbildning, alumni-verksamhet, praktik för studenter, enskilda lärares initiativ, samarbeten med kommuner, hälso- och sjukvård och företag bidrar vi att sprida kunskaper och metoder som bygger på psykologisk forskning.
Samverkan

Psykoterapimottagning

Institutionen har en Psykoterapimottagning i Hus O (Allhelgona kyrkogata 18B) där blivande psykologer arbetar som terapeuter och erbjuder psykoterapi till en reducerad kostnad. Terapeuterna får handledning av legitimerade psykoterapeuter med handledarutbildning.
Psykoterapimottagningen