Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvecklingen av hjärnan och beteende

Förhållandet mellan utvecklingen av hjärnan och beteende i ontogenetiskt och evolutionärt perspektiv

Forskningsledare: Elia Psouni, elia [dot] psouni [at] med [dot] lu [dot] se

Nyckeltemat för denna forskningslinje är relationen mellan hjärnans utveckling och olika aspekter av den beteendemässiga utvecklingen i såväl ontogenetiskt som evolutionärt perspektiv. Detta är ett uppmärksammat forskningsprojekt. I en första studie har vi analyserat förhållandet mellan den vuxna hjärnans storlek (som avspeglar tiden under vilken den utvecklas) och tiden det tar för olika arter att börja gå.

Analysen omfattade representanter för de flesta däggdjursordningar som går på marken för att förflytta sig. Resultaten visade överraskande robusta och enkla samband mellan vuxen hjärnstorlek, gångart och tidpunkt under utveckling när en given art börjar gå. Mest anmärkningsvärt är kanske att människan i detta avseende inte alls skiljer sig från övriga däggdjur, trots vår upprätta gång och exceptionellt stora hjärna i förhållande till kroppsstorleken. Vi kullkastar därmed tidigare dogmer inom forskningsfältet och avmystifierar det faktum att exempelvis hästar kan börja gå direkt efter födelsen medan det tar en bebis i genomsnitt ett år att uppnå samma motoriska färdighet.

Studien publicerades Dec 2009 i tidskriften Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS) och fick stort genomslag i media världen över. Arbetet blev även valt till ”Article of the Month” på Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet. 

PNAS

Article of the month, january 2010

Vidare kunde vi nyligen visa att även i fråga om tidpunkten för avvänjning är människor inte annorlunda från andra däggdjur, vilket också går emot tidigare antaganden inom en rad olika forskningsfält. Artikeln (Psouni, Janke & Garwicz, 2012) publicerades april 2012 i PLoS ONE. Vi fortsätter vår forskning via fördjupad analys och jämförelser av andra livstidsbeteendevariabler mellan däggdjur.