Skriv din uppsats i ett forskningsprojekt

Vad vill du skriva uppsats om? Här hittar du olika förslag och idéer på forskningsprojekt på institutionen, som tar emot studenter som ska skriva sina examensarbeten. 

Kandidatnivå

 

Avancerad nivå

 

Psykologprogrammet

 

Avhandling