Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Beteendevetenskapliga programmet arbetar kontinuerligt med utveckling av programmet

Ledningsgruppens huvudsakliga uppgifter

  • Kontinuerligt utvärdera kursutbudet
  • Främja utveckling och förnyelse av kursutbudet med beaktande av samhällets krav, forskningens utveckling och de studerandes önskemål
  • Arbeta för en nivå- och innehållslig samordning av de olika kurserna så att de bildar en välintegrerad helhet
  • Verka för att samtliga kurser erhåller högsta möjliga kvalitet-pedagogiskt och innehållsligt
  • Att fastställa programspecifika kursplaner och litteraturlistor
  • Aktivt främja utbildningens internationalisering
  • Delta i utformning av normer och praxis vid handläggning av studerandefrågor
  • I övrigt fatta beslut i de frågor rörande utbildning som delegeras till ledningsgruppen
  • Att fastställa förslag till utbildningsplaner

Kommande möten

Tisdag 15/11 kl 9.30-12.00

Kontaktuppgifter

För frågor om ledningsgruppens arbete kontakta:
Programansvarig Anna Hjalmers Mattsson anna [dot] hjalmers_mattsson [at] psy [dot] lu [dot] se