Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bedömningskriterier

Bedömningskriterier vid antagning av doktorander

Ansökningarna bedöms av minst två sakkunniga, som inte står i jävsförhållande till den sökande. Bedömarna är professorer och docentkompetenta lärare.

Bedömarna skattar de sökande var för sig med avseende på

  1. Kvaliteten hos tidigare skrifter (t.ex. masteruppsatser, publicerade vetenskapliga arbeten).
  2. Forskningsplanens genomförbarhet, teoretiska förankring och innovativa värde.
  3. Erfarenhet av forskningsarbete, kliniskt arbete, eller liknande erfarenhet som är särskilt relevant i relation till forskningsplanen.

Bedömningarna ligger sedan till grund för en rangordning av de sökande. Vid behov sker en uppföljande bedömning av topprankade kandidater.

Kontakt

Åse Innes-Ker
Studierektor för forskarutbildningen
ase [dot] innes-ker [at] psy [dot] lu [dot] se (ase[dot]innes-ker[at]psy[dot]lu[dot]se)

Anita Lennerstedt
Administratör
046-222 91 21
Anita [dot] Lennerstedt [at] psy [dot] lu [dot] se (Anita[dot]Lennerstedt[at]psy[dot]lu[dot]se)