Institutionens öppettider i jul

Hus P stänger den 16 december kl 17:00 och öppnar igen 25 januari kl 07:30. Under denna period kan studenter inte komma in med LU-kort.

Hus O låses den 17 december kl 18:00 och öppnar igen 25 januari kl 07:30. Studenterna på mottagningen kommer in med sina kort.