Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad är psykoterapi?

Oro, osäkerhet, otillräcklighet, nedstämdhet samt fobi och ångest kan innebära att tillvaron känns tung och svårbemästrad. Då kan det vara värdefullt att få tala med någon utomstående.

På institutionen för psykologi vid Lunds universitet finns möjlighet att till en reducerad kostnad få psykoterapeutisk hjälp av psykologer som är i slutet av sin utbildning.

Psykoterapi kan betraktas som ett samspel mellan två människor - den hjälpsökande klienten och terapeuten. Genom samtal med en utomstående kan du som hjälpsökande klient lära känna dig själv bättre och i samarbete med terapeuten hitta en väg ut ur dina svårigheter och därmed skapa förutsättningar för förändringar.

Verksamheten lyder under Hälso- och sjukvårdslagen, vilket innebär att journal förs och att den tystnadsplikt som gäller inom sjukvården också gäller vår verksamhet.