Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Organisationsstruktur

Här hittar du en skriftlig beskrivning av Institutionen för psykologis organisationsstruktur, som ett komplement till vårt organisationsschema.

Institutionsstyrelsen är kronan i institutionen för psykologis organisationsstruktur och dess ytterst beslutande organ.

Prefekt och biträdande prefekt lystrar direkt under institutionsstyrelsen. Under prefekt och biträdande prefekt sitter ett ledningsråd.

Det finns sex stycken kommittéer på institutionen:

 • Arbetsmiljökommittén
 • Etikkommittén
 • Internationaliseringskommittén
 • Kommittén för jämställdhet och lika villkor
 • Kursplanegruppen
 • Lokalkommittén.

Dessa lystrar direkt till institutionsstyrelsen.

Under ledningsrådet finns ekonomi, HR, psykoterapimottagningen samt de sex utbildningarna.

Psykologprogrammet består av primärt en ledningsgrupp och sekundärt en studierektor. Dessutom finns i fallande ordning kursansvariga, lärarlag, studievägledning och administration.

Psykoterapeutprogrammet består av primärt en ledningsgrupp och sekundärt en studierektor. Dessutom finns i fallande ordning kursansvariga, lärarlag och administration.

Fristående kurser, beteendevetenskapliga kandidatprogrammet och det internationella masterprogrammet har varsin ledningsgrupp men en gemensam studierektor.

Utöver dessa har fristående kurser i fallande ordning kursansvariga, lärarlag, studievägledning och administration.

Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet har under ledningsgruppen och studierektorn även en programansvarig. Under denna finns i fallande ordning kursansvariga, lärarlag, studievägledning och administration.

Även internationella masterprogrammet har en programansvarig under ledningsgruppen och studierektorn och sedan i fallande ordning kursansvariga, lärarlag, studievägledning och administration

Forskarutbildningen består av en studierektor och administration.

Psykoterapimottagningen har en verksamhetschef och administration.

Som bas för samtliga instanser ligger supportgruppen bestående av webb, IT och vaktmästeri.

Två instanser lystrar direkt till prefekten och biträdande prefekten, det är forskarkollegiumet samt forskningsnätverken. Forskarkollegiumet består av de sex forskningsavdelningarna;

 • Arbete- och organisationspsykologi
 • Utvecklingspsykologi
 • Klinisk psykologi
 • Kognitionspsykologi
 • Neuropsykologi
 • Personlighets- och socialpsykologi.