Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beteendevetarens arbetsmarknad

Vad kan du göra med beteendevetenskaplig utbildning?

Beteendevetenskapliga programmet ger dig möjlighet att utveckla både generella kompetenser och specifika kunskaper inom det beteendevetenskapliga området.

Inom programmet utvecklar du generella kompetenser som att arbeta i team och lära dig verktyg för utredning och utvärdering. Du har också möjlighet att välja specifka kurser inom programmet utifrån det som intresserar dig mest inom det beteendevetenskapliga fältet, vilket ger dig goda möjligheter att få ett arbete du trivs med. 

Du får även med dig mer programspecifika kunskaper såsom en beteendevetenskaplig grundkurs, där du får grundläggande kunskap i tre samhällsvetenskaper: pedagogik, psykologi och sociologi, samt vetenskaplig metod och projektledningskunskap. Du kan även välja praktiska moment såsom praktik och projektarbeten

Beteendevetare har en utmärkt kompetens att arbeta med exempelvis:

 • personalfrågor
 • organisationsutveckling
 • karriär- och kompetensutveckling
 • rehabilitering
 • kriminalvård
 • hälsofrågor
 • utredningsarbete
 • arbete som handläggare

Efter några års arbetslivserfarenhet kan beteendevetare ofta gå vidare till en projektledarroll eller annan arbetsledande befattning. Konsulter och egenföretagare med beteendevetarbakgrund är en växande grupp. Många beteendevetare bedriver egen forskning inom universitet och högskola. Inom tvärvetenskapliga forskningsprojekt efterfrågas beteendevetare för samarbeten med tekniker, ekonomer eller andra yrkeskategorier.

 

Exempel på specialiseringar

 • personlighets- och utvecklingspsykologi
 • sociala samspel
 • motivation och stress
 • globalisering
 • välfärds- och utvecklingsfrågor
 • organisations- och ledarskapsutveckling
 • kommunikation och marknadsföring
 • lärande och kompetensutveckling
 • hälsa och ohälsa
 • samtalsteknik
 • rekrytering
 • kriminologi och avvikande beteenden
 • mångfald