Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studievägledning för PSP

Jag hjälper studenter som har frågor om psykologprogrammet. Du kan kontakta mig om:

  • Vägledning om val av utbildnings- och karriärväg gällande psykologyrket
  • Information om kurser, litteratur, undervisning, examination etc.
  • Studieteknik
  • Planering av dina studier om du av någon anledning kommit efter i studierna
  • Information och rådgivning i studiesociala frågor
  • Hjälp i studierna för studenter med funktionsnedsättning
  • Förmedla kontakt till universitetets studentstöd, såsom Studieverkstaden, Pedagogiskt stöd, Studenthälsan
  • Tillgodoräkningsärenden på psykologprogrammet
  • Studieuppehåll och återupptagande av studier

Tillgodoräkning

Efter antagning kan ansökan om tillgodoräknande, med relevans för psykologprogrammet, göras på särskild blankett. Lämnas vid terminsstart till studievägledaren. Kontakta alltid studievägledaren för information.

Normal handläggningstid är cirka två veckor. Ansök därför i god tid före kursstart.

Studieuppehåll

Studieuppehåll/uppehåll ska anmälas till studievägledaren, särskild blankett ska användas. Uppehåll görs terminsvis och ska anmälas snarast möjligt.

Om särskilda skäl finns kan du (studenten) ansöka om studieuppehåll. Vid beviljat studieuppehåll är den sökande (studenten) garanterad återupptagande av studierna vid ett visst tillfälle. Särskilda skäl för studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, värnplikts- eller civiltjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Alla skäl som den sökande åberopar ska kunna styrkas med intyg. Beslut fattas av studierektor.

Ansökan om återupptagande av studier

Studieuppehåll/omregistrering efterföljs alltid av Ansökan om återupptagande av studier. Ansökan ska vara inlämnad senast 15 oktober inför vårtermin och 15 april inför hösttermin. Återupptagande av studierna efter ett uppehåll sker i mån av plats. Notera att lediga platser fördelas enligt följande turordning: 1) studenter som har haft studieuppehåll med platsgaranti och 2) studenter som har haft uppehåll i studierna utan platsgaranti.

Dispens för uppflyttning

Om den studerande inte uppfyller villkor för uppflyttning kan denne ansöka om dispens. Ansökan lämnas till studievägledaren. Beslut fattas av studierektorn.

Utlandsstudier

Generellt gäller att termin 4-6 är möjliga terminer för utlandsstudier. Diskutera med Kristian Almquist, studievägledare på psykologprogrammet, vad som är lämpligast för dig.  

Studievägledning

Kristian Almquist
046-222 91 22
kristian [dot] almquist [at] psy [dot] lu [dot] se (Kristian[dot]Almquist[at]psy[dot]lu[dot]se)

 

Kontakt med studievägledare

Det är enklast att få kontakt via e-post och telefon. Du kan då få svar på kortare frågor eller boka tid för ett längre vägledningssamtal.

Vägledningssamtal erbjuds via telefon, zoom och på plats på Institutionen för psykologi.

Telefontider:

Måndag: 9.00 - 10.00
Tisdag: 13.30 - 14.30
Torsdag: 9.00 - 10.00

Telefontider gäller under terminstid.