Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tentamensregler

  • Skrivningarna börjar och slutar prick på i skrivschemat angivet klockslag. Den som kommer mer än 30 minuter för sent har ej rätt att delta i skrivningen.
  • Fotolegitimation måste alltid uppvisas. Student som inte kan visa någon form av legitimation får ej tentera.
  • Väskor och ytterplagg placeras på plats som anvisas av tentamensvakterna före tentamens början. Musikspelare, mobiltelefon eller dylikt får inte användas under tentamen, dessa skall förvaras i medförd väska. Kom ihåg att stänga av mobiltelefonen.
  • Tillåtna hjälpmedel vid tentamen anges på försättsbladet. Den som har annat modersmål än svenska får medföra ordbok från svenska till sitt modersmål. Ordboken får inte vara försedd med anteckningar och ska kunna uppvisas för skrivvakten.
  • Under de första 60 minuterna av skrivningstiden, får ingen lämna lokalen. Detta gäller även om du avser att avbryta skrivningen. Vid toalettbesök och i övrigt ska du följa tentamensvaktens anvisningar. Inga samtal mellan de tenterande får förekomma.
  • Om du ertappas med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid tentamen rapporteras detta. Tentamensvakten har även rätt att avvisa student som uppträder störande eller som i övrigt vägrar följa vaktens anvisningar.