Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examination för fristående kurser

VIKTIGT:  Du måste anmäla dig via Ladok till alla tentamen du vill skriva. Detta gäller ordinarie tentamenstillfälle, omtentamen samt uppsamlingstentamen i augusti.

Anmälan gör du själv i Ladok senast fem dagar före tentamenstillfället. Du kan anmäla dig till alla tentamenstillfällen direkt från terminsstart via Ladok här: www.student.lu.se

Vid problem med din anmälan, kontakta:
sinnamon [dot] varsamouli_adamopoulou [at] psy [dot] lu [dot] se 

Det finns två typer av tentamen som obligatorisk anmälan gäller för:

Salstentamen

Skrivs i sal på din laptop (gäller ej tentor som skrivs på papper). Se här för information hur du skriver salstentamen på din laptop. Står det en sal angiven i ditt schema för tentamen så är det salstentamen. OBS: Alla salstentor för Psyd12, Psyd32, BVGA43:2 samt delkurs 1 i Psyd62 görs endast på papper. 

Distanstentamen

Skrivs hemifrån på din dator eller laptop. Se här för information hur du skriver distanstentamen på din laptop. Står det ingen sal angivan på ditt schema så är det distanstentamen. 

Examinationsformer

Examinationskrav och examinationsformer varierar från kurs till kurs. Vanligtvis anordnas dock vid slutet av varje delkurs ett skriftligt prov samt efter fem veckor möjlighet till omtentamen. I slutet av augusti erbjuds dessutom s k uppsamlingsskrivningar, vilket innebär att samtliga kurser som givits under det gångna läsåret kan tenteras av.

På vissa delkurser ges även andra examinationsmöjligheter, såsom löpande muntlig eller skriftlig examination, dvs man tenteras­ kontinuerligt under kursens gång, till exempel genom att aktivt delta i obligatoriska seminarier. Andra vanliga examinationsformer är uppsatsskrivning, projektarbete och hemtentamen.

Resultat och utkvittering

Betyg införes i Ladok under förutsättning att samtliga obligatoriska moment är klara.

Du har alltid möjlighet att kontakta examinator för genomgång av din skrivning. Skrivningarna kan kvitteras ut på expeditionen så snart de är rättade.
Ej utkvitterade skrivningar arkiveras därefter på institutionen under två år.

Omprövning av rättning av tentamen | Institutionen för psykologi

Betygskalan omfattar betygsgraderna:

  • Underkänt, E, D, C, B, A. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E.
  • GODKÄND, UNDERKÄND

Omprov i betygshöjande syfte, så kallad plussning, är inte möjlig om man redan fått minst betyget E (eller G).

Pedagogiskt stöd

Anmäl dig till tentamen med pedagogiskt stöd: sinnamon [dot] varsamouli_adamopoulou [at] psy [dot] lu [dot] se

Man måste ha blivit godkänt för pedagogisk stöd av vår fakultet (intyg från andra platser gäller ej) samt så måste anmälan ske senast två veckor innan tentamenstillfälle.

 

Från och med den 1 september gäller nya insläppsregler för studenter som ska tentera på Annexet.

Allmänna regler vid tentamen i Annexet In och utsläppsregel Ett andra insläpp efter 30 minuter

• Efter att starttiden har passerats, stängs dörrarna till tentamenssalen. Ett andra samlat insläpp till tentamenslokalerna MA08, MA09 och MA10 kommer endast att ske 30 minuter efter tentamensstart. Löpande insläpp efter tentamensstart är inte tillåtet. Studenter som anländer efter att det andra insläppet har skett, får inte tentera utan hänvisas till nästa tentamenstillfälle. Lämna tentamenslokalen tidigast efter 60 minuter

• Studenterna får tidigast lämna tentamenslokalen 60 minuter efter tentamensstart. (Vid tentor med skrivtid på mindre än 60 minuter får studenter lämna lokalen vid skrivtidens slut). Ovanstående regel gäller från och med 2023-09-01

Tillgodoräknande

Blankett för tillgodoräknande (pdf)

Information angående tillgodoräknande av högskolepoäng (pdf)

Expedition

Sinnamon Varsamouli Adamopoulou

046-2223394
Rum P129
sinnamon [dot] varsamouli_adamopoulou [at] psy [dot] lu [dot] se

Länk till gamla tentamensexempel finns tillgänglig på kursportalen canvas.

Kontakta studievägledningen om du inte har tillgång till canvas och behöver gamla tentamensexempel. Du når oss på studievagledare_fk [at] psy [dot] lu [dot] se (studievagledare_fk[at]psy[dot]lu[dot]se).