Termin 3

Fördjupa dig inom din huvudområde!

Under termin 3 läser du en valbar kurs om 30 hp inom något av de tre huvudområdena pedagogik, psykologi eller sociologi, beroende på vilket ämne den du valt att fördjupa dig inom. Kurserna innebär en teoretisk fördjupning inom något av ämnena.

Valbara kurser inom huvudområdet

Nedan hittar du länkar till de kurser som kan väljas inom respektive huvudområde på termin 3. Inom pedagogik finns en fortsättningskurs, inom sociologi två olika fortsättningskurs om 30 hp som du väljer, medan det inom psykologi finns fem olika områdeskurser om 30 hp att välja mellan. Observera att kursutbudet kan förändras från år till år, läs därför alltid under ansökan inom program som uppdateras inför varje ansökningsperiod, se puff till höger!

Pedagogik

PEDA14 Samhälleliga förändringar och pedagogiska praktiker i skola, utbildning och arbetsliv, 30 hp – Sociologiska institutionen

Psykologi

PSYD21 Socialpsykologi, 30 hp – Lunds universitet
PSYD32 Arbets- och organisationspsykologi, 30 hp – Lunds universitet
PSYD44 Idrottspsykologi, 30 hp – Lunds universitet
PSYD52 Kognitions- och neuropsykologi, 30 hp – Lunds universitet
PSYD62 Personlighets- och utvecklingspsykologi, 30 hp – Lunds universitet

Sociologi

SOCA06 Fortsättningskurs, sociologi, 30 hp – Sociologiska institutionen
SOCA09 Fortsättningskurs socialpsykologi, 30 hp – Sociologiska institutionen

OBS! Fortsättningskurs i pedagogik ges för sista gången inom Beteendevetenskapliga programmet HT20, då pedagogik utgår som huvudområde vid Lunds universitet.