Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Projekt SoL – Självkänsla och Livssituation

Ljus som lyser igenom ett skogsbryn.foto
Foto: Pixabay, Vokanda Pic

Självskadebeteenden – när en individ medvetet skadar sin kropp, och ätstörda beteenden – när en individ har ett problematiskt förhållande till mat och ätande, är relativt vanliga bland ungdomar, särskilt i mitten av tonåren. Unga personer som gör sig själv illa mår ofta psykiskt dåligt och/eller lever i en svår situation. Det finns fortfarande alltför lite forskning om varför vissa tonåringar utvecklar självskadebeteende eller ätstörda beteenden, och studier som följer dessa personers psykologiska utveckling över tid, under skolåldern och in i vuxenlivet. En ökad förståelse för dessa beteenden och hur de förändras över tid kan hjälpa utvecklingen av metoder som kan leda till att de upptäcks tidigt och därmed kan förebyggas eller behandlas, vilket är viktigt för de individer som drabbas men även för samhället i stort. Syftet med projektet SoL är att undersöka psykologisk anpassning och livskvalitet bland tonåringar och vuxna, och hur dessa influeras av faktorer som påverkade individen tidigare i livet.

 SoL initierades av Lars-Gunnar Lundh och Margit Wångby-Lundh under 2005. I dagsläget så leds projektet av docent Daiva Daukantaitė, och projektet undersöker olika frågeställningar kopplat till psykisk (o)hälsa, självskadebeteende, ätstört beteende och livssituation ur både ett tvärsnitts- och longitudinellt perspektiv. Ur ett tvärsnittsperspektiv vill vi undersöka förekomsten av självskadebeteende och ätstörda beteenden bland tonåringar och vuxna, och hur det är kopplat till olika psykosociala faktorer. Över tid så vill vi identifiera och ge en mer komplett bild av vilka faktorer som ökar risken för eller förebygger självskadebeteende, ätstört beteende och mental ohälsa.

För att undersöka dessa frågeställningar använder vi oss bland annat av data insamlade bland sydsvenska högstadieungdomar, samt data från vuxna som deltog i studien när de gick i högstadiet mellan 2007-2008.

 

Aktuellt under 2024:

2024-01-15

Projektgruppen välkomnar Moa Nilsson, som nu börjat arbeta som forskningsassistent för projekt SoL.
 

Aktuellt under 2023:

2023-11-31

FORTE har beviljats anslag om cirka 5 miljoner kronor till SOLs projektledare Daiva Daukantaité. Pengarna kommer användas till att vidareutveckla SOL-projektet bland annat genom att studera utvecklingen självskadebeteende, ätstört beteende och mental hälsa bland svenska högstadieungdomar mellan 2023−2025, samt undersöka om det har blivit någon förändring sedan SOL-projektets första datainsamlingar 2007. Här kan du läsa mer om projektet.


2023-10-13

Vi har publicerat en studie som handlar om hur upprepat självskadebeteende utvecklas mellan tonåren till ung vuxenålder, och vilka konsekvenser det får för mental hälsa i vuxen ålder. Påfallande fler personer än som kunde förväntas av slumpen fortsätter skada sig upprepade gånger under denna period, även om majoriteten slutar. De som slutar mår sämre i ung vuxenålder i jämförelse med de som aldrig skadat sig. Det är svårt att förutsäga hur självskadebeteendet utvecklas, men personer som börjar skada sig upprepade gånger först senare i livet utmärks av att de sover sämre i tonåren samt redan skadat sig någon enstaka gång. Du kan läsa artikeln här.

2023-10-10

Benjamin Claréus, tidigare doktorand i projektet, har blivit intervjuad av Dagens Nyheter om hans avhandling som handlar om mental hälsa och välmående bland unga vuxna som tidigare skadat sig själva, och processen att sluta skada sig själv mellan tonår och ung vuxenålder.

Här kan du läsa artikeln på Dagens Nyheter.

2023-09-28

Vi i forskargruppen vill ge ett stort tack till er som kom och lyssnade på vårt seminarium om Förebyggande av självskadebeteende bland tonåringar. Vi har fått frågor om vi kan dela presentationerna. Professor Lloyd-Richardsons är inte tillgänglig, men presentationerna av docent Daiva Daukantaite, professor Lauree Tilton-Weaver, samt docent Maria Zetterqvist (förkortad) finns nu tillgängliga för nedladdning.

Daiva Daukantaites presentation (PDF, ny flik)
Lauree Tilton-Weavers presentation (PDF, ny flik)
Maria Zetterqvists förkortade presentation (PDF, ny flik)
 

2023-08-29

Den 22 september kl. 09:00-11:30 (inklusive kaffepaus) är vi stolta över att kunna bjuda in allmänheten till ett seminarium med titeln "Förebyggande av självskadebeteende bland tonåringar: Aktuell kunskap och framtida åtgärder" som arrangeras av vår forskargrupp i samarbete med framstående internationella och nationella forskare på området. Platsen är Lunds universitet, Hörsal Stora Algatan. För att hitta till lokalen, vänligen använd följande karta: https://goo.gl/maps/pkKzgjHt5bhEMxNZ8

2023-08-28

Den 21 september 2023 kl. 13:00 i Lux Aula försvarar Benjamin Claréus med sin avhandling. Avhandlingen fokuserar på processen att sluta skada sig i övergången mellan tonår till ung vuxenålder, och hur personer med erfarenhet av självskadebeteende mår som unga vuxna. Avhandlingen kan laddas ned här. Disputationen är öppen för allmänheten.

2023-06-25

Vi har publicerat en studie som handlar om förekomsten av ätstört beteende mellan tonåren och ung vuxenålder. Resultaten visar att fler kvinnor än män uppvisar ett ätstört beteende, särskilt i ung vuxenålder. Det är också ett relativt stabilt fenomen, på så vis att 30% av flickorna som hade problem med ätstört beteende fortfarande hade det som unga vuxna. Missnöje med det egna utseendet verkar vara en riskfaktor för utvecklingen av nya fall av ätstörningar, medan tillfredsställelse med det egna utseendet kan skydda mot att problem med ätstörningar fortsätter in i vuxen ålder. Du kan läsa artikeln här

2023-06-23

Under midsommarveckan besökte projektledare Daiva Daukantaitė, Jonas Bjärehed och Benjamin Claréus en årlig kongress om självskadebeteendeforskning som anordnas av International Society for the Study of Self-Injury i Wien. Intresset var stort för vårt symposium där vi presenterade preliminära resultat från datainsamlingarna som genomfördes under våren. Vi ser fram emot att analysera datan i mer detalj under det kommande året.

2023-05-13

Vi har publicerat en studie som handlar om hur olika livshändelser är kopplat till att fortsätta eller sluta skada sig mellan tonåren och ung vuxenålder. Resultaten visar att medan personer som slutar skada sig upplevt många svåra händelser i sitt liv har de under övergången mellan tonår till vuxenålder (1-5 år sedan) upplevt fler positiva händelser än de som fortsatte skada sig. Du kan läsa artikeln här.

2023-04-13

Vi har publicerat en studie som validerar ett svenskt mätinstrument för emotionsreglering. Eftersom många unga skadar sig själva för att reglera känslor kommer detta mätinstrument vara mycket viktigt i vårt framtida arbete. Du kan läsa artikeln här.

2023-03/05

Vi har påbörjat en insamling av enkätdata från sydsvenska högstadieelever. Vi kommer att följa upp dessa ungdomars mående under 2024 och 2025, och vi vill även jämföra dessa data med resultat från en liknande undersökning som genomfördes 2007-2008. På så vis kan vi undersöka skillnader i förekomsten av självskadebeteende/ätstört beteende och den psykiska hälsan bland svenska ungdomar för att se om den har förbättrats, försämrats eller förblivit oförändrad i jämförelse med för 15 år sen.

2023-02/03

Under denna period samlade vi in longitudinella data från vuxna som deltog i SoL-projektet mellan 2007-2008. Från denna kohort har vi nu data från 2007, 2008, 2017 och 2023. Denna långa period kombinerat med omfattande data gällande förekomsten av självskadebeteende och ätstört beteende gör studien världsunik.

Kontakt

Daiva Daukantaitė
daiva [dot] daukantaite [at] psy [dot] lu [dot] se (daiva[dot]daukantaite[at]psy[dot]lu[dot]se)

Lars-Gunnar Lundh
Lars-Gunnar [dot] Lundh [at] psy [dot] lu [dot] se (Lars-Gunnar[dot]Lundh[at]psy[dot]lu[dot]se)