Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Konsulttjänster

Blivande psykologer i slutet av sin utbildning genomför varje termin uppdrag som handlar om personalhandledning och konsultation till arbetsplatser. Studenternas arbete sker under handledning av lärare, erfarna konsulter och forskare som är knutna till Institutionen för psykologi.

Några exempel på konsultuppdrag som genomförts:

  • Arbetslagsutveckling – teambuilding. Uppläggning och genomförande av personalutbildningar t.ex. inom kommunikation, stresshantering, gruppdynamik
  • Förändringsarbete – införande av nya arbetsformer
  • Resultatutvärderingar
  • Personalhandledning för att utveckla samarbete eller bygga upp gemensamma strategier i arbetet

Personalhandledning

Personalhandledningen som studenterna genomför är avsedd för situationer där psykologisk kunskap kan bidra till en positiv utveckling. Personalgruppen ska i förväg formulera en tänkt inriktning på handledningen. Handledningen omfattar cirka fem träffar med 1-3 veckors mellanrum.

Några exempel på teman i uppdrag som vi genomfört:

  • Hur arbetar vi tillsammans?
  • Att bygga upp strategier i vårdarbete eller pedagogiskt arbete

Hur går det till?

Uppdrag anmäls till institutionen via Peter Wrobel. För uppdrag som skall genomföras under höstterminen behöver anmälan vara oss tillhanda senast den 1 augusti och för vårterminen senast den 15 december.

Beställningsformulär

De studenter som ska arbeta med uppdraget kommer att ta kontakt med beställaren senast ett par veckor efter terminsstart. Ett avtal upprättas mellan beställare och studenter om uppdragets omfattning och innehåll.

Kostnad

Något arvode till studenten utgår inte, däremot ska studenternas kostnader för resor, material. utskick, etc. betalas av beställaren. Ersättningen till studenterna för sådana utlägg bör göras löpande under terminen.

Etiska principer

Vi tillämpar Psykologförbundets etiska principer. Generellt betraktar vi all information om uppdragsgivare och deras organisationer som konfidentiell.

Uppdragen genomförs inom ramen för psykologutbildningen. Handledare, kursledning och studenter inom kursgrupperna kommer därför att erhålla viss information om inkomna/aktuella uppdrag.

Sidansvarig:

Kontakt

Anikó Cseh
Uppdragskoordinator för kurs 10
aniko [dot] cseh [dot] 095 [at] student [dot] lu [dot] se


Lunds universitet
Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00 Lund
 

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se