Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konsulttjänster

I slutet av psykologutbildningen utför studenterna konsult- och handledningsuppdrag på arbetsplatser runt om i Skåne. Studenternas arbete sker under handledning av lärare, erfarna konsulter och forskare som är knutna till Institutionen för psykologi.

Några exempel på konsultuppdrag som genomförts:

  • Personalutveckling – utvecklingsarbete med fokus på till exempel stress, konflikter, arbetsklimat
  • Personalutbildning – planering och genomförande av personalutbildningar till exempel inom kommunikation, stresshantering, gruppdynamik
  • Psykosocialt arbetsmiljöarbete
  • Framtagning av modeller och program för kontinuerliga utvärderingar av verksamheter
  • Organisatoriskt stöd - stöttning för medarbetare vid organisationsförändringar

Personalhandledning

Personalhandledningen som studenterna genomför är avsedd för situationer där psykologisk kunskap kan bidra till en positiv utveckling. Personalgruppen ska i förväg formulera en tänkt inriktning på handledningen. Handledningen omfattar cirka fem träffar med en till tre veckors mellanrum.

Några exempel på inriktningar i uppdrag som vi genomfört:

  • Hur kan vi bli bättre på att lyfta och hantera konflikter i arbetsgruppen?
  • Hur bygger vi strategier för att arbeta tillsammans i vårdarbete eller pedagogiskt arbete?
  • Hur kan vi hjälpa varandra i en stressfylld arbetsmiljö?

Hur går det till?

Uppdrag anmäls till institutionen via uppdragskoordinatorn, se till höger eller längst ner på sidan för kontaktinformation. För uppdrag som skall genomföras under höstterminen behöver anmälan vara oss tillhanda senast den 31 maj och för vårterminen senast den 20 december.

De studenter som ska arbeta med uppdraget kommer att ta kontakt med beställaren inom två  veckor efter terminsstart. Ett avtal upprättas mellan beställare och studenter om uppdragets omfattning och innehåll.

Kostnad

Något arvode till studenten utgår inte, däremot ska studenternas kostnader för resor, material. utskick, etc. betalas av beställaren. Ersättningen till studenterna för sådana utlägg görs antingen löpande under terminen eller efter avslutat uppdrag.

Etiska principer

Vi tillämpar Psykologförbundets etiska principer. Generellt betraktar vi all information om uppdragsgivare och deras organisationer som konfidentiell.

Uppdragen genomförs inom ramen för psykologutbildningen. Handledare, kursledning och studenter inom kursgrupperna kommer därför att erhålla viss information om inkomna/aktuella uppdrag.

Kontakt

Isak Joneborg
Uppdragskoordinator för kurs 10

Uppdragskoordinator [at] psy [dot] lu [dot] se (Uppdragskoordinator[at]psy[dot]lu[dot]se)
Lunds universitet
Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00 Lund