Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Externa förslag på uppsatssamarbeten

Nedan finns projekt där externa företag och organisationer söker samarbete med studenter som ska skriva sina examensuppsatser vid Institutionen för psykologi.

Att observera när ni går igenom listan:

  • Vissa projekt saknar handledare vid institutionen. För dessa projekt gäller följande:
    • Ni måste börja med att söka efter någon på institutionen som kan handleda projektet.
    • Innan en handledare vid institutionen har gjort en bedömning av möjligheterna att skriva en godkänd examensuppsats inom projektet så finns det inte några garantier för att det går.
  • Det kan krävas en etikprövning för att vissa projekt ska kunna påbörjas.
  • Skriv inte på något avtal med någon extern organisation eller något företag på egen hand utan er handledare

Utvärdering av kreativ verksamhet för barn på väg in i psykisk ohälsa

Verksamheten handlar om att genom kreativ verksamhet, främst film, stötta mellanstadiebarn i eller på väg in i psykisk ohälsa. Företaget som bedriver verksamheten heter KREATIVA SENSITIVA. Skolor i Lunds närområde upphandlar tjänsten från företaget och skolans resursteam väljer ut de barn som deltar. Det företaget främst önskar hjälp med är att ta reda på vilken påverkan kreativ, positiv, verksamhet kan ha på barn som mår dåligt. 
Aktuella studenter: Studenter på Mastersprogrammet eller på Psykologprogrammet.
Uppsatssamarbete Kreativa Sensitiva (PDF)
Kontaktperson på företaget: Lena Lerning (lena [at] kreativasensitiva [dot] se). 
Handledare: Docent Eva Hoff (eva [dot] hoff [at] psy [dot] lu [dot] se
Observera! Uppsatsprojektet måste prövas av Etikprövningsmyndigheten.