Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examinationsregler

Examinationsregler, riktlinjer för utformning av tentamen.

Allmänt

  • Gällande examinationsregler ska delges studenterna vid kursstart.
  • Avidentifiering gäller vid rättning av sals- och hemtentamen.
  • Studenten är skyldig att hålla sig informerad om aktuell kurslitteratur och tenterar efter aktuell litteraturlista, såvida inget annat överenskommits.
  • Vid litteraturbyte ska studenten ha möjlighet att tentera på den litteraturlista som då gällde vid tre tillfällen under en tid av ett år, inkl. ordinarie tentamen.


Refenser/källor och citat

Ange alltid de källor ni refererar till med författarnamn och årtal inom parentes. Citat ska tydligt märkas ut. Även när ni refererar till eller citerar egna tidigare arbeten måste detta anges.
Vid referens till sida på internet måste webadress och datum anges.
 


Praktisk information om vad som gäller vid salstentor och hemtentor på psykologprogrammet

 

 

 

Riktlinjer för utformning

Rutiner för omprövning

Examinationsspråk

Ledningsgruppen har antagit denna policy för examinationsspråk. Se protokoll 2:2017 § 5 för beslut. Den träder i kraft ht17.
Policy för examinationsspråk (PDF, 329 kB)