Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tentamen

Praktisk information om vad som gäller för salstentor och hemtentor på psykologprogrammet

 

Ordinarie salstenta

Behövs ingen anmälan
- Tentan börjar prick angiven tid och hel timme, dvs står det 8 i schemat så börjar tentan prick 8.00. Det är då själva tentan delas ut eller öppnar i Inspera.
- Man måste sitta kvar minst 30 minuter och man får komma högst 30 minuter för sent – om inget annat anges, av t ex skrivvakt innan tentan börjar.
- Används Inspera så skriver tentavakten upp tentakoden på tavlan. Även webbadressen skrivs upp. Inlogg i Inspera med StiL-konto.

- Används penna och papper så får du ID nr från en lista som skrivvakterna har, detta skriver du på alla papper du lämnar in.
- På tentan står vilka hjälpmedel som får eller inte får användas. Allt ska plockas upp på bordet innan tentan börjar. Därefter är det inte tillåtet att plocka saker ur väskor, fickor eller liknande. Mobiltelefon ska vara på ljudlös eller helt avstängd och får inte ligga framme.

- Följ skrivvakternas råd och anvisningar.
- Visa hänsyn till dina medtenterande!
- Du måste ha med foto ID! Saknar du du giltig fotolegitimation? Kontakta exp i god tid.
- Toalettbesök skrivs upp på lista hos skrivvakterna.

Ordinarie hemtenta

- Behövs ingen anmälan.
- Ges den i Inspera skickas tentakod via epost till StiLadressen.
- Ges den på annat sätt så skickas lista med ID nr via epost.

Inspera i tentasal

För tillfället används inte Safe Exam Browser.
- Inspera är helt webbaserat, du behöver inte ladda ner något i förväg.
- Om tentan ges i Inspera är det endast en möjlighet, det är inget krav att en student ska skriva i Inspera. Det finns inga lånedatorer. Det går lika bra att skriva tentan på papper.
- Se till att datorns batteri är laddat i förväg; räkna inte med att du kan ladda den under tiden.
- Tentakod och webbadress skrivs upp av tentavakterna på en tavla.
- Tentavakterna går runt och kontrollerar foto ID som bockas av på en lista.
- När du är klar så räck upp handen och säg till tentavakten att du vill lämna in, tentavakten tittar sedan på när du loggar ut från Inspera. OBS När du väl har lämnat in tentan, så kan du inte sen logga in igen.

Kandidat-ID
- Så snart tentan har startat och du har loggat in så får du ett kandidat-ID, ett antal siffror, det syns uppe i ena hörnet (det är inte ditt personnummer). Detta kandidat-ID ska du skriva upp på den namnlista som skrivvakterna har.

 

För studenter med beslut om pedagogiskt stöd: tentera enskilt eller i mindre grupp och med förlängd tid
- Bekräfta att du vill tenta vid ordinarie tillfälle, senast två veckor i förväg. Avboka om du inte ska tenta.

- Info om hur mycket förlängd tid som ges för en hemtenta ska finnas i kurs- eller delkursbeskrivning. Saknas det, så kontakta kurs- eller delkursansvarig lärare. Det finns ingen schablon då hemtentor varierar mycket i tid.
   För salstentor finns en schablon om förlängd tid: är salstentan 4 timmar så förlängs den med 2 timmar, är salstentan 3 timmar så förlängs den med 1,5 timme.

Salstenta:
- Kom till korridoren utanför expeditionen, P127. Där finns en tentavakt som tar hand om dig.
- Ges tentan i Inspera och du väljer att skriva på dator, så blir du placerad i mindre grupp.
- Säg till tentavakten när du är redo att lämna in, tentavakten ska se på när du trycker på knappen.
- Inspera ger dig ett kandidat-ID, detta ska skrivas på den lista som tentavakterna har.

Hemtenta med Inspera:
- Maila ditt kandidat-ID till Anita Lennerstedt. Gör det så snart du har startat din tenta.

 

När tentan är rättad
- Inspera skickar automatiskt besked när rättningen är klar och betyg är satt.

- Tenta utan Inspera: när tentan är rättad och är inlämnad till expeditionen skickas besked ut via epost till StiLadresserna. Vill du ta tentan med dig hem? Så ska du skriva på en lista.

 

Omtenta
- Uppgift om datum och tid finns i schemat, som kommentar till ordinarie tenta.

- Anmälan krävs, senast en vecka i förväg till exp.
- Från besked om tentaresultat ska en student ha 2 arbetsveckor på sig till datum för omtenta.
- Omtentor ligger oftast på lördagar och har oftast starttid kl 9.00.

 

Datum för tentor vt24

Datum för ordinarie salstentor finns i respektive schema, i kommentaren finns uppgift om datum och tid för omtenta.

Datum omtentor:
Lördag 6/4: delkurserna 1:1 och 6:2

Lördag 27/4: delkurs 2:2 (PSPB22). 5:2

Lördag 18/5: 3:3 och 6:3

Måndag 3/6: delkursena 1:4 och 5:3

 

Uppsamlingstentor i augusti 2024

Nyttiga länkar

GAMLA SALSTENTOR

Gamla tentor finns på respektive Canvassida.
Vänd dig till ansvarig lärare för mer information.