Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Frågor och svar om psykologprogrammet

Har lärarna genomgått någon form av pedagogisk utbildning?
– Ja, lärarna har genomgått en eller flera pedagogiska kurser.

Hur många lärarledda timmar är det på den här utbildningen (exempelvis föreläsningstid)?
– Det är svårt att svara på eftersom det varierar med kurser/termin, enklaste sättet att bilda en uppfattning är att titta närmare på våra scheman.

Vilken forskningsbakgrund har de som undervisar? Är de disputerade?
– Det ser olika ut, men ofta är lärarnas undervisningsområde knutet till deras forskningsområden. En övervägande majoritet är disputerade.

Vilken praktisk arbetslivserfarenhet har lärarna från de yrken/arbetsområden där de undervisar?
– En stor andel av vår undervisande personal har erfarenhet av att arbeta som psykolog – hur och med vad de har arbetat varierar, allt från psykiatri till organisationspsykologi.  

Ingår det praktik i den här utbildningen?
– Ja, det ingår i en längre praktikperiod, så kallad Verksamhetsförlagd utbildning (22 hp), på termin 6. Sedan kan även Psykologisk behandlingsarbete under termin 7-10 (18 hp) och Verksamhetsförlagd utredning på termin 9 (4 hp) räknas till praktik.

Vilka möjligheter har man på arbetsmarknaden efter den här utbildningen?
– Arbetsmarknaden spås att på riksnivå vara i balans de närmaste åren. På regional nivå kan variationer förekomma.
Psykologprogrammets arbetsmarknad

Erbjuder utbildningen någon form av kontakt eller samarbete med arbetslivet (exempelvis gästföreläsare eller arbetsplatsbesök)
– Ja, via den omnämnda praktiken, verksamhetsförlagd utredning och via gästföreläsare som finns i många av psykologprogrammets kurser. Var tredje termin bjuder vi också in våra alumner (tidigare studenter) till att berätta om sina arbeten (PSP möter Alumni).

Vad tycker tidigare studenter om den här utbildningen?
– Studenterna är överlag nöjda. I våra kursutvärderingar går det att se hur de senaste kursgrupperna värderade respektive kurs.
Kursutvärderingar

Vilka betyg krävs för att man ska komma in på utbildningen?
– Antagningsstatistik för psykologprogrammet söks enklast fram hos Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik.
Antagningsstatistik - Universitets- och högskolerådet (Nytt fönster)

Hur ser det ut kring utbildningsterapin/egenterapin? Hur många timmar erbjuds? Hur stor del av kostnaden står utbildningen för?
– Utbildningsterapin är i dagsläget på 30 timmar (individualterapi) och studenterna får ett bidrag på 400kr per genomförd terapisession.

Vad har programmet för terapeutiskt fokus?*
– I psykoterapikurserna (kurs 7 och 9) är terapin uppdelad på lika delar Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Psykodynamisk terapi (PDT). Inget val av inriktning görs, utan studenterna läser båda inriktningarna.

Hur många klienter kommer studenten att möta i klientarbetet?
– Studenterna möter oftast 2 klienter i KBT-inriktningen och 1-2 klienter i PDT-inriktningen.

Har ni någon profilering?
– Psykologprogrammet vid Lunds universitet har ingen uttalad profilering.

Hur ser möjligheterna ut att åka på utbytesstudier?
– Ja, det finns möjlighet att åka på utbytesstudier under termin 4.
Utbytesstudier - Samhällsvetenskapliga fakulteten

Vad tycker tidigare studenter?

Kursvärdering för varje kurs
Utvärderingar - kurser och examensmål