Termin 6

KANDIDATKURS I PEDAGOGIK, PSYKOLOGI ELLER SOCIOLOGI (beroende på valt huvudområde), 30HP

Under termin 6 läser du kandidatkurs inom ditt huvudområde. Aktuella kursplaner och scheman finns under respektive kurs.

PEDK01 Pedagogik: kandidatkurs 30 hp – Lunds universitet

PSYK11 Psykologi: kandidatkurs 30 hp – Lunds universitet

SOCK04 Sociologi: kandidatkurs 30 hp – Lunds universitet

 

Spärr: Observera att Kandidatkurserna har behörighetskravet att 60 hp i huvudområdet skall vara slutförd (se kursplaner).

OBS! Kandidatkurs i pedagogik ges för sista gången inom Beteendevetenskapliga programmet VT22, då pedagogik utgår som huvudområde vid Lunds universitet.