Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Termin 6

KANDIDATKURS I PEDAGOGIK, PSYKOLOGI ELLER SOCIOLOGI (beroende på valt huvudområde), 30HP

Under termin 6 läser du kandidatkurs inom ditt huvudområde. Aktuella kursplaner och scheman finns under respektive kurs.

Pedagogik:

PEDK01 Pedagogik: kandidatkurs 30 hp – Lunds universitet

Psykologi:

PSYK11 Psykologi: kandidatkurs 30 hp – Lunds universitet

Sociologi:

Kurspaket 1 PSO01 Sociologi: fördjupning i teori och metod med kandidatuppsats, 30 hp (https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-PSO01)  eller

Kurspaket 2 PSO02 Sociologisk analys med kandidatuppsats, 30 hp (https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-PSO02)

 

Spärr: Observera att Kandidatkurserna har behörighetskravet att 60 hp i huvudområdet skall vara slutförd (se kursplaner).

OBS! Kandidatkurs i pedagogik ges för sista gången inom Beteendevetenskapliga programmet VT22, då pedagogik utgår som huvudområde vid Lunds universitet.