Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inresande forskningspraktikanter

Grund- eller masterstudenter

Den internationella kommittén vid Institutionen för psykologi har beslutat om riktlinjer för att skapa bra förutsättningar för ett ömsesidigt givande forskningssamarbete mellan inkommande forskningspraktikanter samt ansvariga forskare.

Då du som forskare blir kontaktad av internationella studenter som önskar delta i ett forskningssammanhang bör du alltid efterfråga utbildningsbakgrund, universitetstillhörighet, syftet med forskningspraktiken, om forskningspraktiken är poänggivande, ev. kontakperson vid hemuniversitetet samt när i tid ett ev. forskningssamarbete är önskvärt.

Ansvarig forskare ska:

  1. förankra beslut om inresande forskningspraktikant tillsammans med biträdande prefekt så tidigt i processen som möjligt. Målet är att alltid ha en uppdaterad sammanställning av inresande forskningspraktikanter vid institutionen för att ha en tydlig överblick samt möjliggöra olika former av nätverkande.
  2. för biträdande prefekt presentera en gemensamt överenskommen övergripande plan för forskningssamarbetet som säkerställer ett ömsesidigt och meningsfullt utbyte samt uppgifter om när i tid samarbetet beräknas pågå. För Erasmuspraktikanter används ett ”Learning Agreement for Traineeships” i enlighet med EU-kommissionens riktlinjer.
  3. sammanställa anhöriginformation (kontaktuppgifter till nära anhöriga vid ev. sjukdom eller skada) som även ska finnas tillgänglig hos biträdande prefekt samt personaladministratör vid pågående forskningssamarbete. Notera att vi behöver samtycke från de anhöriga för att kunna dokumentera dessa personuppgifter på institutionen.

Övrig information

Mottagande

Personaladministratören ger forskningspraktikanten praktisk information och en första mer generell rundvandring, vilket inkluderar brandutrymningsvägar och återsamlingsplatser.

Arbetsplats

Institutionen för psykologi kan inte garantera forskningspraktikanten tillgång till egen arbetsplats, utan platstilldelning sker i mån av plats efter beslut i lokalkommittén. Ansvarig forskare kontaktar Lucat ansvarig gällande behov av att skapa en gästtillhörighet i Lucat ID (e-post konto, biblioteksåtkomst och passerkort).

Kurser och poäng

Då forskningspraktikanter inte är att räkna som studenter får de inte läsa kurser vid Lunds universitet under sin praktikperiod. Ett eventuellt tillgodoräknande av poäng för den forskningsverksamhetsförlagda praktiken är helt hemuniversitets ansvar. För Erasmuspraktikanter tillkommer dock ett ”Traineeship Certificate” som den ansvarige forskaren förbinder sig att fylla i vid praktikens slut.

Boende

En forskningspraktikant vid institutionen för psykologi kan själv ansöka om boende via LU Accomodation:
luacc [at] service [dot] lu [dot] se

Det som krävs är information om forskningspraktikens tidsomfattning samt ett intyg som styrker forskningspraktiken. Det är dock viktigt att det för studenten framgår att det inte finns någon bostadsgaranti. Det är stor risk att forskningspraktikanter som anländer vid terminsstart hamnar på väntelistan (det finns ett rigoröst system för boendefördelning). I slutet av september/början av oktober (HT) motsvarande början av februari (VT) finns större möjlighet att bli tilldelad boende.

Housing - Lund University

Försäkring

Forskningspraktikanter omfattas av samlingsförsäkringen  ”utländska besökare (tidigare GIF)” som täcker akut sjuk- och tandvård.

Försäkringsvillkor utländska besökare 2018 - Kammarkollegiet (Nytt fönster)

Då forskningspraktikanten genomför poänggivande praktik och det finns en överenskommelse mellan Lunds universitet och den inresande forskningspraktikantens hemuniversitet täcks praktikanten istället av försäkringen ”Student IN”. Överenskommelsen, avtalet eller mailkonversation måste då innefatta studentens namn och information om den part som Lunds universitet (ansvarig forskare) sluter en överenskommelse med. Om det finns ett gällande utbytesavtal avtal mellan institutionen för psykologi alternativt samhällsvetenskapliga fakulteten och den inresande forskarens hemuniversitet gäller detta som överenskommelse. Kontakta institutionens internationella koordinator för information om befintliga avtal.

Forskningspraktikanter från EU/EEA får genom sitt ”European Health Insurance Card” sjukvård i Sverige för samma pris som svenska medborgare.