Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Externa uppsatssamarbeten

Att skriva uppsats i samarbete med företag och organisationer

När du ska skriva ditt examensarbete kan det på flera sätt vara givande att göra det i samarbete med en organisation eller ett företag utanför institutionen. Ett sådant samarbete kan leda fram till vetenskapligt grundade kunskaper som är direkt tillämpbara för den externa organisationen, vilket ger uppsatsarbetet en extra dimension. Det kan också ge dig möjlighet till värdefulla erfarenheter och kontakter utanför institutionen, vilket ligger i linje med universitetets ambition till ökad samverkan med det omgivande samhället.

En handledare från institutionen måste kopplas in tidigt

Det är viktigt att du/ni så tidigt som möjligt har tillgång till en handledare vid institutionen. Det är handledaren som gör bedömningen av om det är genomförbart att skriva en vetenskaplig psykologisk uppsats på basis av det aktuella samarbetsprojektet, och därför är det mycket angeläget att handledaren kommer in i diskussionerna med den externa organisationen redan från början.

Handledaren är speciellt viktig i ditt/ert arbete med att formulera en vetenskaplig psykologisk frågeställning. Frågeställningen ska vara möjlig att besvara på den aktuella akademiska nivån, och inom den tidsram och med de resurser som du/ni har till ert förfogande. Det är förstås också helt avgörande att frågeställningen kan besvaras på ett sätt som är förenligt med det etiska regelverk som gäller för psykologiska vetenskapliga studier.

Om du/ni själva vill ta initiativ till ett samarbete med en extern organisation eller redan har en sådan kontakt är det första du/ni ska göra att kontakta en lärare eller forskare på institutionen som är intresserad av ämnet och vill handleda uppsatsen. Observera dock att det alltid är kursledaren som bestämmer den slutgiltiga tilldelningen av handledare.

De förslag på externa uppsatssamarbeten som tillkommer på initiativ från den externa organisationen presenteras här på institutionens hemsida. En handledare är redan inkopplad i dessa projekt genom institutionens försorg.

Samarbetsavtal mellan institutionen och den externa parten

Det är mycket viktigt att man i den externa organisationen känner till vad som krävs för att en uppsats ska bli godkänd som kandidatuppsats eller mastersuppsats. För att en uppsats ska bli godkänd så måste uppsatsens resultat och slutsatser uteslutande vila på vetenskaplig grund och ha tillkommit oberoende av och utan hänsyn till den externa organisationens intressen. De måste förstås också i övrigt ha tillkommit på ett etiskt godtagbart sätt. Därför är det viktigt att man har ett samarbetsavtal på plats med den externa organisationen innan samarbetet påbörjas.

Skriv inte på något avtal med den externa organisationen på egen hand!
Samarbetsavtalet ska slutas mellan studenten, handledaren och den externa organisationen. Lunds universitet har tagit fram en mall för avtal som avser examensarbeten, och den mallen är tillgänglig för din handledare.

Sidansvarig:

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se