Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Externa uppsatssamarbeten

Att skriva uppsats i samarbete med företag och organisationer

När du ska skriva ditt examensarbete kan det på flera sätt vara givande att göra det i samarbete med en organisation eller ett företag utanför institutionen. Ett sådant samarbete kan leda fram till vetenskapligt grundade kunskaper som är direkt tillämpbara för den externa organisationen, vilket ger uppsatsarbetet en extra dimension. Det kan också ge dig möjlighet till värdefulla erfarenheter och kontakter utanför institutionen, vilket ligger i linje med universitetets ambition till ökad samverkan med det omgivande samhället.

En handledare från institutionen måste kopplas in tidigt

Det är viktigt att du/ni så tidigt som möjligt har tillgång till en handledare vid institutionen. Det är handledaren som gör bedömningen av om det är genomförbart att skriva en vetenskaplig psykologisk uppsats på basis av det aktuella samarbetsprojektet, och därför är det mycket angeläget att handledaren kommer in i diskussionerna med den externa organisationen redan från början.

Handledaren är speciellt viktig i ditt/ert arbete med att formulera en vetenskaplig psykologisk frågeställning. Frågeställningen ska vara möjlig att besvara på den aktuella akademiska nivån, och inom den tidsram och med de resurser som du/ni har till ert förfogande. Det är förstås också helt avgörande att frågeställningen kan besvaras på ett sätt som är förenligt med det etiska regelverk som gäller för psykologiska vetenskapliga studier.

Om du/ni själva vill ta initiativ till ett samarbete med en extern organisation eller redan har en sådan kontakt är det första du/ni ska göra att kontakta en lärare eller forskare på institutionen som är intresserad av ämnet och vill handleda uppsatsen. Observera dock att det alltid är kursledaren som bestämmer den slutgiltiga tilldelningen av handledare.

När externa företag och organisationer söker uppsatsstudenter för samarbete i specifika projekt, så presenteras projekten här på hemsidan. En del av dessa projekt har en handledare inkopplad. Andra projekt saknar handledare, och då måste du/ni själva söka efter en lärare eller forskare på institutionen som kan åta sig uppdraget. Innan en handledare bedömt projektet finns inte någon garanti för att det kan resultera i en godkänd examensuppsats.

Skriv inte på något avtal med den externa organisationen på egen hand! 

Kontakt

PSYK11-3

Geoffrey Patching
046 222 33 21
geoffrey [dot] patching [at] psy [dot] lu [dot] se

PSYP01, PSYP02

Elia Psouni
046 222 85 03
elia [dot] psouni [at] psy [dot] lu [dot] se

PSPR14 (uppsatskursen psykologprogrammet)
Samordnare för externa uppsatssamarbeten

Margit Wångby Lundh
046 222 87 49
margit [dot] wangby_lundh [at] psy [dot] lu [dot] se