Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Psykoterapeutprogrammet

Vidareutbildning | 90 högskolepoäng | Psykodynamiskt orienterad psykoterapi, Kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi eller Familjeterapi

två kvinnor i en terapisituation.foto

Psykoterapeutprogrammet är en legitimationsgrundande psykoterapeututbildning i psykoterapi. Här hittar du som är student matnyttig information om allt du kan behöva under din tid på utbildningen.

Den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen i psykodynamisk psykoterapi är en sammanhållen utbildning som leder till psykoterapeutexamen, vilket uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 90 högskolepoäng under en treårsperiod.

Den terapeutiska inriktningen omfattar traditionell psykoanalytisk/psykodynamisk teori men har främst sin grund i modern affekt/objektrelationsteori samt aktuell psykoterapeutisk teknik och metod. Utbildningen innehåller dels ett fördjupande psykodynamiskt psykoterapeutiskt grundmetodologisk block och dels omfattande block med teknik- och diagnosspecifika psykodynamiska psykoterapeutiska metoder. Vidare innehåller utbildningen ett stort korttidspsykoterapeutiskt block.  

Utbildningen lägger sig vinn om att vara uppdaterad med de senaste forskningsresultaten.

Efter genomgången utbildning skall den studerande ha förvärvat sådana fördjupade kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva psykodynamisk psykoterapi.

Psykoterapeutexamen berättigar till legitimation som psykoterapeut.

Inför den nya utbildningsomgången kommer kursplaner och litteraturlistor att arbetas om. Detta innebär att de litteraturlistor som nu finns på hemsidan inte kommer att gälla för den nya utbildningsomgången.


Utbildningsplan och kursplaner 2021-2024

Den terapeutiska inriktningen är kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi. Den bygger så väl på traditionella kognitiva och beteendeinriktade teorier och metoder som på nyare utvecklingslinjer inom området. Utbildningen lägger sig vinn om att vara uppdaterad med de senaste forskningsresultaten.

Under utbildningen behandlas ämnen som är av betydelse för KBT-området såsom emotionspsykologisk, utvecklingspsykologisk, socialpsykologisk och evolutionspsykologisk teori.

Utbildningen fokuserar på individuell psykoterapi med vuxna men behandling av barn och unga, parterapi samt gruppbehandling belyses.

Inför den nya utbildningsomgången har  kursplaner och litteraturlistor arbetats om och kommer att publiceras tillsammans med nya litteraturlistor i samband med att ansökningsperioden öppnas.. Detta innebär att de litteraturlistor som nu finns på hemsidan inte kommer att gälla för den nya utbildningsomgången.


Utbildningsplan och kursplaner 2021-2024

Den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen med inriktning familjeterapi är en sammanhållen utbildning som leder till psykoterapeutexamen. Examen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 90 högskolepoäng under en treårsperiod.

Den familjeterapeutiska inriktningen bygger på Salutogenes, System- och Kontextuell teori, och präglas även av intersektionella perspektiv. Utbildningen lägger sig vinn om att vara uppdaterad med den senaste forskningen inom familjeterapi.

Efter genomgången utbildning skall den studerande ha förvärvat sådana fördjupade kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva familjeterapeutisk psykoterapi.

Inför den nya utbildningsomgången 2024-2027 har kursplaner och litteraturlistor arbetats om och kommer att publiceras tillsammans med nya litteraturlistor i samband med att ansökningsperioden öppnas. Detta innebär att de litteraturlistor som nu finns på hemsidan inte kommer att gälla för den nya utbildningsomgången.

Psykoterapeutexamen berättigar till legitimation som psykoterapeut.

Undervisning är förlagd udda veckor på tisdagar, onsdagar och förmiddag på torsdagar. 


Utbildningsplan och kursplaner 2021-2024

Kontakt

Studierektor
Jens Knutsson
jens [dot] knutsson [at] psy [dot] lu [dot] se (jens[dot]knutsson[at]psy[dot]lu[dot]se)

Kursansvarig Psykodynamiskt orienterad psykoterapi
Martin Svensson
martin [dot] svensson [at] psy [dot] lu [dot] se (martin[dot]svensson[at]psy[dot]lu[dot]se)

Kursansvarig Kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi
Anna Pardo
anna [dot] pardo [at] psy [dot] lu [dot] se (anna[dot]pardo[at]psy[dot]lu[dot]se)

Kursansvarig Familjeterapi
Pelle Olsson
pelle [dot] olsson [at] psy [dot] lu [dot] se (pelle[dot]olsson[at]psy[dot]lu[dot]se)

Studievägledning
Elin Holgersson
+46(0)46 222 91 15
studievagledare_ppt [at] psy [dot] lu [dot] se (studievagledare_ppt[at]psy[dot]lu[dot]se)

Utbildningsadministratör
Ivana Viana
+46(0)46 222 83 09
ivana [dot] viana [at] psy [dot] lu [dot] se (ivana[dot]viana[at]psy[dot]lu[dot]se)