Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

För familjer

Steg 1

I steg 1 i forskningsprojektet vill vi undersöka barns välbefinnande och lite hur de tänker kring det i 10 till 11-års-åldern. För att få reda på detta kontaktar vi nu cirka 2000 föräldrar och elever i årskurs 4. Kontakten sker via elevernas grundskolor i olika kommuner i Skåne efter lärares medgivande. Steg 1 innefattar enkäter till föräldrar och barn. Vi besöker skolor och presenterar projektet för barnen och förser samtidigt föräldrarna med informationsmaterial. I steg 2 görs intervjuer med 100 utvalda familjer samt barnens lärare.

Vad innebär ett deltagande i projektet?

Som förälder deltar ni genom att fylla i det bifogade frågeformuläret som ni sedan skickar tillbaka i det frankerade kuvertet som medföljer. Barn i familjer som vill delta i projektet kommer att få besvara motsvarande frågor om sig själva men kommer att fylla i sitt frågeformulär i skolan. Ert deltagande är på en helt frivillig basis och all information som ni ger oss är helt konfidentiell.

Anonym medverkan 

Er anonymitet säkras eftersom det endast presenteras statistiska resultat på gruppnivå. Vi har skapat koder för samtliga elever och matchande koder för föräldrarna. Koderna kommer att förvaras inlåsta i ett kassaskåp i projektledarens rum på Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Projektet är prövat och godkänt i Regionala etikprövningsnämnden i Lund.
Regionala etikprövningsnämnden i Lund

Steg 2

I steg 2 kommer vi att välja ut, träffa och prata med cirka 150 av de deltagande familjerna. För att få en uppfattning om både barns och föräldrars perspektiv på den gemensamma relationen och hur denna förändras följer vi familjen under två år. De som blir kontaktade för steg 2 kommer att få ta separat beslut om fortsatt deltagande vid detta tillfälle.

Belöning

Som tack för ert deltagande i steg 1 kommer vi att lotta ut ett stort antal presentkort på SF och mp4-spelare med mera. Efter avslutat forskningsprojekt, innefattande steg 1 och steg 2, kommer vi att lotta ut ett antal bärbara datorer till de medverkande familjerna.

Frågor?

Har ni några frågor angående projektet eller vill ha mer information är ni välkomna att ta kontakt med oss via e-post eller telefon.


Er hjälp är ovärderlig för oss!
Utan er har vi ingen möjlighet att driva forskningen framåt och genom kunskap bekämpa den växande psykiska ohälsan hos barn.