Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning

Att söka forskningsanslag

Upprättande av budgetkalkyl görs i samarbete med vår ekonom. Aktuell Excel mall används. Budgetkalkylen visar projektetsm direkta och indirekta kostnader. Beroende på vilken finansiären är kan projektet behöva samfinansieras med fakultetsmedel från institutionen. Budgetkalkylen visar vilket belopp som krävs för att få full kostnadstäckning i projektet och hur detta belopp fördelar sig på aktuella finansiärer inklusive institutionen. En fullkostnadskalkyl ska finnas vid institutionen för varje ansökanom externa medel som görs. Vid upprättandet av budgetkalkylen genereras också en fullkostnadskalkyl, vilken ska skrivas under av projektledare och av prefekt. Därefter lämnas underlaget till prefekt och ekonom och sparas på institutionsnivå.

Stödresurser för dig som forskare hittar du via Medarbetarwebben.
Stöd i forskningsprocessen – Medarbetarwebben

Alla anställda vid Lunds universitet har tillgång till ”Kuben” genom att logga in via sin Lucat-identitet. Kuben är ett verktyg för uppföljning, analys och styrning. Data från ekonomi-, personal- och studerandedokumentation finns i verktyget. I ”Kuben” kan du som anställd följa upp ekonomin i ditt projekt.

Kuben

Forskningens stödfunktioner

Institutionen:

  • stöttar initiativ och projekt som främjar forskningsprocesser och karriärutveckling (t.ex. fika till möten, inbjudan av föreläsare).
  • avsätter medel till forskningsavdelningarna. Avdelningsföreståndarna tar tillsammans med avdelningsmedlemmarna beslut om hur medlen bäst kommer till användning.
  • bekostar resor och konferensavgifter inom Sverige för medarbetare utan extra anslag genom den s.k. ”Hässleholmsfonden”.

Du är välkommen att höra av dig till prefekt eller biträdande prefekt med dina idéer och ansökan om medel.

Etikprövning

Din forskning kan behöva etikprövas. Etikprövningen ska diarieföras. Betalningen görs via LUPIN (betalning utan faktura) med egen behörighet på egna anslag alternativt med hjälp av a LUPIN-ansvarig med beslut på beviljade medel som underlag.

Forskningsetik – Lunds universitet

Prisma

Prisma är Forte, Formas och Vetenskapsrådets gemensamma ansöknings- och ärendehanteringssystem. I Prisma kan du som forskare söka bidrag samt hantera beviljade bidrag. Prefekten godkänner ansökningarna genom elektronisk signatur i Prisma.
Som forskare måste du skapa ett personligt konto för att kunna ansöka om forskningsbidrag respektive signera ansökningar. Samtliga medsökande måste också ha egna Prismakonton

Prisma (Nytt fönster)

Lund University Current Research Information System (LUCRIS)

Som forskare ansvarar du själv för att hålla din information i LUCRIS aktuell. Detta inkluderar bland annat presentation av din forskning, uppdaterad publikationslista, professionella och akademiska meriter och eventuella samarbetspartners. Vilken information som måste uppges har fastställts av Samhällsvetenskapliga fakulteten och återfinns i dokumentet ”Miniminivå för inläggning i LUCRIS”.

Samhällsvetenskapliga fakultetens miniminivå för registrering i LUCRIS (PDF)

Inloggning till LUCRIS

Mer information om och manualer för LUCRIS hittar du via medarbetarwebben.

Lucris system for forskningsinformation – Medarbetarwebben

Instruktion för att lägga in samverkansprojekt i LUCRIS (PDF) 

Forskningspraktikanter

Institutionen har riktlinjer för att skapa bra förutsättningar för ett ömsesidigt givande forskningssamarbete mellan inkommande forskningspraktikanter och ansvariga forskare.

Inresande forskningspraktikanter

PULU

Alla forskningsprojekt där personuppgifter hanteras ska anmälas till PULU (Personuppgifter, Lunds universitet). Detta gäller också om du har anmält ditt forskningsprojekt tidigare. Även studentarbeten där personuppgifter hanteras måste anmälas.

Anmäl ditt forskningsprojekt till PULU

Forskning – Medarbetarwebben