Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmarknad

Hur är det att arbeta som legitimerad psykolog?

Fyra alumner och legitimerade psykologer - Marcus Irestrom, Elin Irestorm, Emma Dahlson och Erik Blennow Nordström - berättar om sitt arbete och ger råd i några korta filmer på studentföreningen Lundapsykologernas youtubekanal

psykologer berättar om sitt yrke

Foto och redigering av Johanna Kjellman och Alexander Heckler, Lundapsykologernas nätverksutskott.
 

Det finns idag ca 10 000 legitimerade psykologer som arbetar inom många olika sektorer av samhället. Vanliga arbetsområden är inom barn- och vuxenpsykiatri, skola och förskola, omsorg och sjukvård samt arbetslivets organisationer. Cirka en tredjedel av psykologerna driver eget företag.

Behovet av psykologinsatser är växande i ett samhälle med stora förändrings- och kompetenskrav, kulturell mångfald och ambitioner att främja individens psykiska hälsa och livskvalitet, vilket medför att psykologers kompetens efterfrågas på allt fler områden.  En psykologexamen ger goda förutsättningar att arbeta för att förbättra människors liv, inom många verksamhetsområden, och genom arbete med både individer, grupper, organisationer och miljöer. Arbetsmetoderna omfattar:

 • kvalificerad bedömning
 • behandling
 • konsultation
 • handledning
 • organisationsutveckling
 • pedagogisk verksamhet
 • utvärdering och utveckling av olika verksamheter.

Arbetsmarknaden för psykologer är för närvarande god med en arbetslöshet som är väsentligt lägre än genomsnittet. Alla prognoser tyder på att detta läge kommer att bestå även framöver.

PSYKOLOGENS ARBETSOMRÅDEN

Som psykolog kan du bland annat arbeta inom följande arbetsområden

 • Arbets- och organisationspsykologi
 • Barn- och familjearbete
 • Barnomsorg
 • Behandlingshemspersonal
 • Flygsäkerhet
 • Flyktingstöd
 • Företagshälsovård
 • Förskola - Skola
 • Geropsykologi
 • Habilitering
 • Idrottspsykologi
 • Invandrarstöd
 • Konsultarbete
 • Kriminalvård
 • Miljöpsykologi
 • Mödra- och barnhälsovård
 • Neuropsykologi
 • Pliktverket
 • Privatpraktik
 • Psykologutbildning
 • Rehabilitering
 • Rättspsykologi
 • Studenthälsovård
 • Socialtjänst
 • Trafikpsykologi
 • Ungdomsmottagning
 • Urval och rekrytering
 • Yrkesmedicinsk klinik
 • Äldreomsorg
 • och mycket mera..