Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Historia

Institutionen för psykologi - sedan 1957

År 2007 var det 100 år sedan pedagogik inrättades som examensämne vid svenska universitet. Inom pedagogiken behandlades en rad centrala psykologiska fenomen och frågeställningar: ”individual­psykologin, uppmärksamhet, iakttagelseförmåga, fantasin och barn­psykologiska frågor”.

Lokalerna snyggades nödtorftigt upp och genomgick en totalrenovering i början av 1990-talet och stod klara 1992–93 då de återinvigdes.

Institutionen för tillämpad psykologi tillkom 1979 och Ulf Kragh fick professors stol. Psykologiska institutionen och Institutionen för tillämpad psykologi återförenades vid millennieskiftet och bildade då Institutionen för psykologi. De första ordinarie lektorerna var Lennart Holmberg, Ingvar Bokander och Mats Nyström.

År 1960 blev Gudmund Smith ny professor och institutionen flyttade till Domushuset vid Mårtenstorget. Institutionen expanderade och 1969 ockuperades kirurgens gamla lokaler på södra lasarettsområdet.

År 1957 skapades psykologiska institutionen och det inrättades en pro­fessur i ämnet psykologi i Lund. Herman Siegvald, som från 1946 varit professor i pedagogik och psykologi blev den förste innehavaren av tjänsten. Vid denna tid var institutionen belägen i Kungshuset i Lundagård.

År 1910 identifierades tre huvudinriktningar: Filosofiska och moraliska frågor, psykologiska frågor samt samhälleligt definierade frågor.

Vi har mer än 1200 studenter, 50 aktiva forskarstuderande och sedan 1971 finns 38 oavlönade docenter och omkring 110 anställda.