Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Termin 2

Beteendevetenskaplig grundkurs

BVGA 42, Beteendevetenskaplig grundkurs 60 hp, utgör första året på Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet. Kursen innehåller en allmän introduktion till ämnena pedagogik, psykologi, sociologi och vetenskaplig metod.

Kursen syftar till att ge en bred presentation av moderna fakta och teorier inom beteendevetenskapen. Kunskaperna ska ge förståelse för människans yttre beteende, inre upplevelser och fungerade i större och mindre grupper. Kursen ska också ge en introduktion till de vetenskapliga metoder som används beteendevetenskap.

Under termin 2 läses:

  • Sociologi 15 hp
  • Vetenskapliga metoder 15 hp

Kontakt

Helkursansvarig

Jean-Christophe Rohner

jean-christophe [dot] rohner [at] psy [dot] lu [dot] se

Tidigare schema, litteraturlistor och kursplaner