Termin 2

Beteendevetenskaplig grundkurs

BVGA 42, Beteendevetenskaplig grundkurs 60 hp, utgör första året på Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet. Kursen innehåller en allmän introduktion till ämnena pedagogik, psykologi, sociologi och vetenskaplig metod.

Kursen syftar till att ge en bred presentation av moderna fakta och teorier inom beteendevetenskapen. Kunskaperna ska ge förståelse för människans yttre beteende, inre upplevelser och fungerade i större och mindre grupper. Kursen ska också ge en introduktion till de vetenskapliga metoder som används beteendevetenskap.

Under termin 2 läses:

  • Block 3 Introduktion till sociologi 15 hp (delkurs 5 och 6)
  • Block 4 Introduktion till forskningsmetodik 15 hp (delkurs 7 och 8).

Kontakt

Helkursansvarig

Jean-Christophe Rohner

jean-christophe [dot] rohner [at] psy [dot] lu [dot] se