Studera utomlands

När du läser utomlands får du ta med dig ditt studiemedel och kan oftast tillgodoräkna dig de poäng du tar i din examen. Du kan studera via utbytesprogram eller på egen hand. Oavsett vilket sätt du väljer, kan utlandsstudierna tillgodoräknas i din svenska examen och behöver inte förlänga den totala studietiden. Stäm alltid av med din studievägledare för att vara säker på att du får tillgodoräkna dig de kurser du väljer.

Det kan ta upp till 1,5 år från det att tanken på utlandsstudier uppstår till dess att du är på väg till ditt värduniversitet. Om du väljer studera utomlands på egen hand kan det ta ännu längre tid - så börja planera i god tid!

Utlandspraktik

Det är möjligt att förlägga praktikterminen utomlands inom det beteendevetenskapliga programmet och psykologprogrammet, men då ligger ansvaret helt på dig att finna en lämplig praktikplats, med godkänd handledare.
Praktikplatsen måste godkännas av kursledare på praktikmomentet.

Studievägledning