Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen

  • beslutar om riktlinjer för institutionens verksamhet och resursanvändning
  • följer upp verksamheten vid institutionen, analyserar resultaten och ser till att resurserna används effektivt
  • beslutar i frågor som överlämnats åt styrelsen

Styrelsen består av prefekt, fem lärare, en TA-personal samt två studeranderepresentanter. Studierektorer samt biträdande prefekt har yttranderätt, men ej rösträtt.

Skrivelser till styrelsen skall lämnas till prefekten senast en vecka och en dag innan styrelsemötet. Kallelse med handlingar går ut en vecka innan mötet.

Protokoll finns antingen i högermarginalen eller längst ner på sidan.

Mötestider ht23: 12/9, 17/10, 14/11, 5/12
Mötestider vt24: 23/1, 27/2, 9/4, 7/5, 4/6
Tid: kl 13:15-16:00
Plats: P124

Ledamöter Institutionsstyrelsen 2021-2023 (PDF) uppdaterad 230912