Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen

  • beslutar om riktlinjer för institutionens verksamhet och resursanvändning
  • följer upp verksamheten vid institutionen, analyserar resultaten och ser till att resurserna används effektivt
  • beslutar i frågor som överlämnats åt styrelsen

Styrelsen består av prefekt, fem lärare, en TA-personal samt två studeranderepresentanter. Studierektorer samt biträdande prefekt har yttranderätt, men ej rösträtt.

Skrivelser till styrelsen skall lämnas till prefekten senast en vecka och en dag innan styrelsemötet. Kallelse med handlingar går ut en vecka innan mötet.

Protokoll finns antingen i högermarginalen eller längst ner på sidan.

Mötestider ht22: 13/9, 18/10, 15/11, 6/12
Mötestider vt23: 24/1, 28/2, 11/4, 16/5, 7/6 (obs onsdag)
Tid: kl 13:15-16:00
Plats: P124

Ledamöter Institutionsstyrelsen 2021-2023 (PDF) uppdaterad 220906

KONTAKT

Sofia Bunke
Prefekt och ordförande
Sofia [dot] Bunke [at] psy [dot] lu [dot] se

 

Institutionsstyrelsen protokoll

2022
Institutionsstyrelsens protokoll 2022-1 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2022-2 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2022-3 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2022-4 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2022-5 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2022-6 (PDF)

2021
Institutionsstyrelsens protokoll 2021-1 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2021-2 (PDF)
Institutionsstyrelsen protokoll 2021-3 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2021-4 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2021-5 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2021-6 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2021-7 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2021-8 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2021-9 (PDF)

2020

Institutionsstyrelsens protokoll 2020-1 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2020-2 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2020-3 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2020-4 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2020-5 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2020-6 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2020-7 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2020-8 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2020-9 (PDF)
 

2019
Institutionsstyrelsens protokoll 2019-1 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2019-2 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2019-3 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2019-4 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2019-5 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2019-6 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2019-7 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2019-8 (PDF)
Institutionsstyrelsens protokoll 2019-9 (PDF)


Äldre protokoll kan fås via sekreteraren.

BILAGOR TILL KALLELSEN?

Bilagor till kallelse till institutionsstyrelsens möten ska lämnas senast kl 12 en vecka före sammanträdesdatum.

 

Bilagor skickas till både prefekt och sekreterare.