PSP2007 och kursplaner A-J

Kursplaner gällande för HT16

Ht16 ges endast te 10 enligt denna utbildningsplan och därmed slutförs följande kurser:

Kursplaner med litteraturlistor gällande för VT16

Vt16 ges te 9 - te 10 enligt denna utbildningsplan och därmed endast följande kurser:

- - - - - -

Kursplaner med litteraturlistor för VT15

Inför vt15 har litteraturlistan för delkurs H:1 uppdaterats. I övrigt inga förändringar.

-------------------

Ändring av kurslitteratur godkänns av ledningsgruppen för psykologprogrammet inför varje termin. Uppdaterade litteraturlistor finns därefter tillgängliga ca 5 juni inför kommande ht och ca 5 december inför kommande vt.