Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Våra studier

Våra studier riktade mot familjehemsföräldrar och placerade barn och unga

I flera kontrollerade studier följer vi familjehemsföräldrar över tid, och undersöker de kort- och långsiktiga effekterna av den psykoedukativa trauma-informerade utbildningen Traumamedveten omsorg för familjehemsföräldrar (TMO-F). Vi studerar bland annat familjehemsförälderns upplevda föräldraförmåga, kunskap om traumamedveten omsorg och förståelse för barnets beteende, men tittar också långsiktigt på utbildningens effekt på placeringsstabilitet. Vi genomför även studier som uppmärksammar det placerade barnets perspektiv, även på långsikt, t ex genom studier om föräldraskap hos personer som själva bott i familjehem under sin uppväxt.

Våra studier riktade mot förskola och skola 

I flera kontrollerade studier följer vi personal i förskola och skola och undersöker kort- och långsiktiga effekter av den psykoedukativa trauma-informerade utbildningen Traumamedveten omsorg (TMO). Vi undersöker bland annat lärarens eller förskollärarens upplevda professionella kompetens, professionellt välmående, kunskap om traumamedvetet bemötande och förståelse för barnets beteende. Vi genomför också kvalitativa studier om lärarnas eller förskollärarnas upplevelser av traumamedveten omsorg i skol- och förskolemiljön.