Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Undervisning

På Institutionen för psykologi finns enbart PC. Använder du Mac måste du själv ta med en adapter för VGA. Kontakta vår husintendent vid eventuella teknikproblem.

Vissa salar har röda markeringar i golvet. Möbler eller liknande får ALDRIG placeras innanför dessa markeringar. Dessa salar är utrymningsvägar och måste alltid vara fria för utrymning om detta skulle behövas.

Innan du som ansvarig lärare lämnar salen måste du se till att:

  • Alla stolar och bord är i ordning och placerade för föreläsning (inte seminarium)
  • Alla fönster är stängda
  • All belysning är släckt och all utrustning avstängd
  • Dörren låses

Efter sista lektionen för dagen så ska stolar hängas upp/ställas upp.

Vissa föreläsningssalar har ett s.k. salto-lås på dörrarna. Dessa lås låser du upp med ditt LU-kort.

LU-kort

Information till gästföreläsare

Via länken nedan hittar du ett färdigt informationsblad som du kan skicka till inbjudna gästföreläsare.

Tänk på att det för utländska medborgare kan ta upp emot 4 månader från det att underlaget lämnas in till att utbetalning av lön eller arvode kan ske. Processen kan snabbas på genom ansökan om SINK (särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta – en schablonskatt på 20 %) sker i förväg. Redan när utländsk gästföreläsare bokas kan det alltså vara bra att be vederbörande skicka in uppgifter om hemadress, anställningstid/uppdragstid och en kopia på passet till personalsamordnare. Skickar du samtidigt information om avtalad timlön eller arvode till personalsamordnaren, så skyndas hela processen för utbetalningen på.   

Gästföreläsare (PDF)

Webbsystem för kursvärdering

Institutionen använder Sunet survey som kursutvärderingsprogram. Husintendent eller studenter arbetar som stöd med att hantera Sunet survey på Fristående kurs, Beteendevetenskapliga programmet och Master of Science Programme in Psychology respektive Psykologprogrammet.

Sunet survey enkätverktyg – Medarbetarwebben

Datorsal

Institutionen har en datorsal i rum 204 i hus P. I salen finns 11 studentdatorer och en lärardator. Studenter och personal kan logga in på dessa datorer med sin StIL- respektive Lucat-inloggning.
Vid lärarledd undervisning så går det även att logga in med en gemensam inloggning (Användarnamn: PSY-P204, Lösenord: Undervisning-P204). IT-ansvarig sköter öppnandet för inloggning med den gemensamma inloggningen under lärarledd undervisning.

Meddela alltid IT-ansvarig vid sena lokalbokningar. Koden till datorsalens dörr ändras vid varje terminsstart. Kontakta IT-ansvarig, husintendent för kodtillgång.

Program som är installerade på datorerna:
Datorrum

Det finns även två fakultetsgemensamma salar för datorundervisning, dessa ligger i Sociologens byggnad, hus G. För att få använda dessa krävs en genomgång av rummens tekniska utrustning.
Kontaktperson:
Jenny [dot] Egidius [at] sam [dot] lu [dot] se

Bärbara datorer

Bärbara datorer som lärare kan boka och använda finns i låsbara skåp i rum 136 i hus P. Boka dem via Outlook eller webbmail. Manualer för hur du gör det hittar du i LU box.
IT – LU box

Det är mycket viktigt att du bokar dator innan du hämtar ut den. Om du inte gör detta drabbas dina kollegor som kanske räknat med att kunna använda datorerna.

Reservprojektor

Det finns två reservprojektorer i rum 136 i hus P, facken längst ned 23 och 24.

Kontorsmaterial

Kontorsmateriel finns i rum 136 i hus P och i skåpen på plan 2 i hus O.

Bokning av lokaler

Institutionen har tre lokalbokare:

  • Utbildningsadministratör för Psykologprogrammet (bokar för Psykologprogrammet och Forskarutbildningen)
  • Utbildningsadministratör för Fristående kurser, Beteendevetenskapligt program och Master of Science Programme in Psychology
  • Utbildningsadministratör för Psykoterapeutprogrammet.

Information om lokalbokning:
Boka lokaler

Schemaläggning och lokaler

Utbildningarna har specifika anvisningar i samband med schemaläggningen under april månad för höstterminen och oktobermånad för vårterminen.

Teknisk utrustning och program

Teknisk utrustning i respektive lokal hittar du i LU Box.

Teknisk utrustning – LU Box

Förbered dig genom att i god tid bekanta dig med hur tekniken fungerar så att du kan genomföra det du planerat. Tänk på att det kan fungera på olika sätt i olika lokaler. Läs de manualer som finns i varje lokal. Ta gärna i god tid innan planerad  undervisning kontakt med vår husintendent om du behöver hjälp eller har frågor. Om någonting inte fungerar så sätt upp en lapp i lokalen och felanmäl till husintendent. Om tekniken inte fungerar så använd de telefonnummer som finns angivna i salen.

Alla grupprum i källaren i hus P, utom 042, är utrustade med en stationär dator som är kopplad till internet och till rummets TV via HDMI. Inloggning på dessa datorer sker med StIL- eller Lucat-inloggning. I rum 036-041 finns även inspelningsutrustning för inspelning av ljud och bild. För specifik information om program installerade i grupprum och datorsalen P204:

IT – LU Box

E-post

Institutionen använder sig av universitetets centrala e-post-system. Detta drivs av LDC som även ger användarstöd. Manualer för e-post finns på LDCs sida:

LDC