Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Påverka din utbildning - bli studentrepresentant!

Som studentrepresentant vid institutionen för psykologi kan du göra din och dina medstudenters röster hörda genom att utöva inflytande och påverka din utbildning. Du får insyn i kursplaner, litteraturlistor, pedagogik, jämställdhet, arbets- och studiemiljöer, kvaliteten på utbildningen och mycket mer. Du kan även komma att få delta på möten med exempelvis ledningsgrupper eller institutionsstyrelsen och blir därför en viktig länk mellan studenter och ledning. Att vara studentrepresentant är ett roligt och utvecklande sätt att få ett större nätverk, ovärderliga kunskaper och erfarenheter som du kan använda dig av för att ta dig vidare i karriären.

Vad får du utav att vara studentrepresentant?

Utöver stora möjligheter att påverka din utbildning, ger uppdraget som studentrepresentant dig många värdefulla erfarenheter som du kan ta med dig i ditt framtida arbetsliv. Som studentrepresentant får du insikter i hur statliga myndigheter fungerar, arbetsprocesser, styrelsearbete samt rättigheter och regler. När ditt uppdrag som studentrepresentant är slut får du ett personligt, meriterande intyg som är utmärkt att ha när du letar jobb eller andra kvalificerade uppdrag efter utbildningen.

Vad betyder studentrepresentanterna för institutionen?

För institutionen är studentrepresentanter väldigt viktiga och nödvändiga för att kunna få in tankar och åsikter som bidrar till att utbildningen håller en god kvalitet och fortsätter utvecklas. Genom att föra en aktiv dialog och lyssna in studentrepresentanterna kan institutionen lättare driva demokratiska processer och samtidigt värna om studenternas rättigheter.

Hur blir man studentrepresentant?

Du ansöker, via Samhällsvetarkåren, om att bli det. Studentkåren går därefter igenom ansökningarna och väljer en lämplig kandidat. Nya studentrepresentanter väljs in under våren, under fullmäktiges sammanträde. Blir du invald som studentrepresentant gäller ditt uppdrag för kommande läsår, ett år framåt. Blir du exempelvis invald juni 2024 sitter du som studentrepresentant fram till juni 2025.

Fyllnadsval

Om det finns poster som fortfarande är vakanta efter fullmäktiges sammanträdande går det att öka i efterhand i ett så kallat fyllnadsval. Då bestämmer Kåren under sina styrelsemöten vem som väljs in som studentrepresentant. Blir du invald som studentrepresentant genom ett fyllnadsval sitter du på posten fram till vårterminens slut kommande år.

Se vilka vakanta platser det finns och ansök om att bli studentrepresentant via kårens hemsida.
Ansök om att bli studentrepresentant!

Studierådet

Alla studentrepresentanter blir medlemmar i studierådet. Studierådets uppgift är att tillsammans diskutera vad som händer på institutionen och vad du vill förändra. Studierådet är också ett utmärkt ställe att söka svar på dina frågor. 

Vill du veta mer om vad du kan få göra som studentrepresentant?

Som studentrepresentant får du insyn i, kunskap om och möjlighet att påverka styrelsearbete och arbetsprocesser i arbetsgrupper.

Nedan listar vi de olika styrelser, arbetsgrupper och kommittéer där du kan komma att bli invald i rollen som studentrepresentant.

Institutionsstyrelsen beslutar om institutionen i stort, tydliggör mål och prioriteringar, följer upp verksamheten och ser till att resurser används effektivt.

  • beslutar om riktlinjer för institutionens verksamhet och resursanvändning
  • följer upp verksamheten vid institutionen, analyserar resultaten och ser till att resurserna används effektivt
  • beslutar i frågor som överlämnats åt styrelsen

Styrelsen består av prefekt, fem lärare, en TA-personal samt två studeranderepresentanter. Studierektorer samt biträdande prefekt har yttranderätt, men ej rösträtt.

Arbetsmiljökommittén bereder och bevakar det löpande arbetsmiljöarbetet.

Lokalkommittén bereder frågor som berör lokaler samt samordnar det praktiska arbetet kring arbetsrum och undervisningslokaler

Kommittén för jämställdhet, likabehandling och mångfald (KJLM) inventerar, bevakar och informerar om jämställdhets-, likabehandling- och mångfaldsfrågor.

Kursplanegruppen arbetar med att granska och ge kommentarer på samtliga kursplaner som skall föreläggas institutionsstyrelsen för beslut.