Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att studera på Psykologprogrammet

glada studenter som pratar med varandra. foto
Foto: Unsplash

Psykologprogrammet löper över tio terminer och ger ett mångsidigt perspektiv på människan - biologiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt. Undervisningen präglas av en stor bredd i undervisningsformer och där teoretiska och praktiska inslag hela tiden samspelar.

Under programmets första del ges du en gedigen förståelse för olika delar av den moderna psykologin som exempelvis:

 • biologisk psykologi
 • neuro- och kognitionspsykologi
 • utvecklingspsykologi
 • socialpsykologi
 • klinisk psykologi
 • grupp- och organisationspsykologi.

Du läser även grundläggande sociologi och juridik med relevans för psykologers yrkesutövning. Efter halva utbildningen gör du nästan en hel termins verksamhetsförlagd utbildning (praktik).

Under den senare delen av programmet läser du avancerade kurser med många tillämpade inslag kring exempelvis:

 • psykologisk behandling
 • utredning
 • konsultverksamhet
 • handledning
 • rekrytering
 • ledarskap.

Genom hela programmet arbetas konsekvent med att tillägna sig en fördjupad förståelse för vetenskaplig kunskapsbildning och vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär i psykologers praktik, dels inom ramen för ämneskurserna, men även genom kurser och moment relaterade till vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete i form av en masteruppsats.

Vad säger studenter och alumner om utbildningen och tiden efter?