Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kontakt

Prefekt
Robert Holmberg
046-222 87 68
Rum: P 227
Robert [dot] Holmberg [at] psy [dot] lu [dot] se

Institutionens chef med personalansvar. Ekonomi, personalfrågor, lönesättning, arbetsmiljö, lokaler och ordförande i institutionsstyrelsen.

Biträdande prefekt
Sofia Bunke
046-222 15 37
Rum: P 226
Sofia [dot] Bunke [at] psy [dot] lu [dot] se

Internationalisering, webb- och samverkansfrågor.

Ekonom
Camilla Rapp
Institutionsservice
046-222 88 96
Rum: Hus R 207, Institutionsservice, Hämtställe 35
P228 (tisdag och torsdag förmiddagar)
Camilla [dot] Rapp [at] sam [dot] lu [dot] se

Ekonomiska tjänster såsom budget, bokslut, anslag, reseräkningar, fakturering och inbetalningar.
 

Internationell koordinator
Kristian Almquist
046-222 91 22
Rum: P 126
Internationell [at] psy [dot] lu [dot] se

Institutionens kontaktperson gällande utbytesstudier, lärarutbyte och avtal med andra lärosäten.

Personalsamordnare
Anna Melin Iqbal
046-222 87 69
Rum: P228 (Måndag, onsdag, fredag förmiddag)
Anna [dot] Melin_Iqbal [at] sam [dot] lu [dot] se
Lag- och avtalstolkning, konsultativt stöd, anställningsärenden, introduktion av nyanställda, timarvoden, personalplaner och personalplanering.

IT-tekniker
Lars Kindberg
046-222 31 90
Rum: O 203
Lars [dot] Kindberg [at] psy [dot] lu [dot] se

Hårdvara, mjukvara och nätverk.

Vaktmästare
Mattias Kvist
046-222 77 62
Rum: O 202b
mattias [dot] kvist [at] psy [dot] lu [dot] se (Mattias.Kvist)leon [dot] mansfeld [at] service [dot] lu [dot] se (@psy.lu.se)

Lokaler, teknisk utrustning i undervisningslokaler, inredning, inköp-samordnare, Lucat-ansvarig, EvaSys admin, HLR och brandskydd.

Webbredaktör
Caroline Flyjer
046-222 91 15
Rum: P123
caroline [dot] flyjer [at] psy [dot] lu [dot] se

Extern webb, marknadsföringsmaterial, institutionsstyrelsens protokoll.

Skyddsombud
Simon Granér 
046-222 87 76
Rum: P111
simon [dot] graner [at] psy [dot] lu [dot] se

Arbetsmiljöfrågor

Stf skyddsombud
Birgitta Wanek
046-222 87 63
Rum:O304
birgitta [dot] wanek [at] psy [dot] lu [dot] se

 

Forskarutbildningen kontakt

 

Fristående kurser kontakt

 

Psykologprogrammet kontakt

 

Psykoterapeutprogrammet kontakt

 

Beteendevetenskapligt kandidatprogram kontakt

 

Master programme contact

 

 

Psykoterapimottagningen kontakt

 

 

Avdelningar


Arbets- och organisationspsykologi

Roger Persson
046-222 87 56
Roger [dot] Persson [at] psy [dot] lu [dot] se

Klinisk psykologi

 

Kognition

Sverker Sikström
046-222 87 55
Sverker [dot] Sikstrom [at] psy [dot] lu [dot] se

Neuropsykologi

Magnus Lindgren
046-222 30 62
Magnus [dot] Lindgren [at] psy [dot] lu [dot] se

Personlighets- och socialpsykologi

Martin Bäckström
046-222 01 79
Martin [dot] Backstrom [at] psy [dot] lu [dot] se

Utvecklingspsykologi

Elia Psouni
046-222 85 03
elia [dot] psouni [at] psy [dot] lu [dot] se

 

Nätverk


Experimentell emotionsforskning

Åse Innes-Ker
046-222 33 96
Ase [dot] Innes-Ker [at] psy [dot] lu [dot] se

Forensisk psykologi

Mats Dahl
046-222 87 61
Mats [dot] Dahl [at] psy [dot] lu [dot] se

Idrotts- och motionspsykologi

Sofia Bunke
046-222 15 37
Sofia [dot] Bunke [at] psy [dot] lu [dot] se

Lund University Creativity Knowledge

Farida Rasulzada
046-222 87 41
Farida [dot] Rasulzada [at] psy [dot] lu [dot] se

Medvetande och anomalistisk psykologi, CERCAP

Etzel Cardeña
046-222 87 70
Etzel [dot] Cardena [at] psy [dot] lu [dot] se

Perceptuell informatik

Geoffrey Patching
046-22 23 321
Geoffrey [dot] Patching [at] psy [dot] lu [dot] se

Social kognition

Fredrik Björklund
046-222 87 75
Fredrik [dot] Bjorklund [at] psy [dot] lu [dot] se

Nätverket för forskning kring prestation under stress

Simon Granér
046-222 87 76
Simon [dot] graner [at] psy [dot] lu [dot] se

Sidansvarig:

Kontakt

Postadress
Institutionen för psykologi
Box 213
221 00  LUND

Besöksadress
Allhelgona Kyrkogata 14 O, 14 M
och
Paradisgatan 5 P
223 50  Lund

Fakturaadress
Institutionen för psykologi
Box 188
221 00  Lund

Telefax
046-222 42 09

Internpost
Hämtställe 31

Kostnadsställe
253099

Organisationsnr
202100 3211

Momsreg.nr /VAT-nr
SE202100321101

Plusgiro 1 56 50-5
Bankgiro 5051-4728

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se