Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Prefekt
Sofia Bunke
046-222 15 37
072-528 90 05
Rum: P 227
Sofia [dot] Bunke [at] psy [dot] lu [dot] se
Institutionens chef med personalansvar. Ekonomi, personalfrågor, lönesättning, arbetsmiljö, lokaler och ordförande i institutionsstyrelsen.

Biträdande prefekt
Martin Wolgast
046-222  91 11
Rum: P 226
martin [dot] wolgast [at] psy [dot] lu [dot] se
Internationalisering, webb- och samverkansfrågor.

Ekonom
Cristina Svensson
Institutionsservice
046-222 88 96
Rum: Hus R 207, Institutionsservice, Hämtställe 35
Rum: P228
cristina [dot] svensson [at] sam [dot] lu [dot] se
Ekonomiska tjänster såsom budget, bokslut, anslag, reseräkningar, fakturering och inbetalningar.

Internationell koordinator
Kristian Almquist
046-222 91 22
Rum: P 126
Internationell [at] psy [dot] lu [dot] se
Institutionens kontaktperson gällande utbytesstudier, lärarutbyte och avtal med andra lärosäten.

Personalsamordnare
Hannah Stén 
046-222 87 69
Rum: P228 (Måndag, onsdag, fredag förmiddag)
hannah [dot] sten [at] sam [dot] lu [dot] se
Lag- och avtalstolkning, konsultativt stöd, anställningsärenden, introduktion av nyanställda, timarvoden, personalplaner och personalplanering.

IT-tekniker
Lars Kindberg
046-222 31 90
Rum: O 203
Lars [dot] Kindberg [at] psy [dot] lu [dot] se
Hårdvara, mjukvara och nätverk.

Husintendent
Mattias Kvist
046-222 77 62
Rum: O 202b
mattias [dot] kvist [at] psy [dot] lu [dot] se (Mattias.Kvist)leon [dot] mansfeld [at] service [dot] lu [dot] se (@psy.lu.se)
Lokaler, teknisk utrustning i undervisningslokaler, inredning, inköp-samordnare, Lucat-ansvarig, EvaSys admin, HLR och brandskydd.

Webbredaktör
Stefan Persson
Rum: P131
stefan [dot] persson [at] psy [dot] lu [dot] se
 

Skyddsombud

Kommittén för jämställdhet, likabehandling och mångfald

Våra utbildningar

Beteendevetenskapligt kandidatprogram kontakt

Forskarutbildningen kontakt

Fristående kurser kontakt

Psykologprogrammet kontakt

Psykoterapeutprogrammet kontakt

Master programme contact

 

Psykoterapimottagningen

Psykoterapimottagningen kontakt

 

Avdelningar


Arbets- och organisationspsykologi

Roger Persson
046-222 87 56
Roger [dot] Persson [at] psy [dot] lu [dot] se

Klinisk psykologi

Sean Perrin
sean [dot] perrin [at] psy [dot] lu [dot] se

Kognition

Sverker Sikström
046-222 87 55
Sverker [dot] Sikstrom [at] psy [dot] lu [dot] se

Neuropsykologi

Vakant

Personlighets- och socialpsykologi

Fredrik Björklund
046 222 87 75
fredrik [dot] bjorklund [at] psy [dot] lu [dot] se

Utvecklingspsykologi

Elia Psouni
046-222 85 03
elia [dot] psouni [at] psy [dot] lu [dot] se

 

Nätverk


Experimentell emotionsforskning

Åse Innes-Ker
046-222 33 96
Ase [dot] Innes-Ker [at] psy [dot] lu [dot] se

Forensisk psykologi

Mats Dahl
046-222 87 61
Mats [dot] Dahl [at] psy [dot] lu [dot] se

Lund University Creativity Knowledge

Farida Rasulzada
046-222 87 41
Farida [dot] Rasulzada [at] psy [dot] lu [dot] se

Medvetande och anomalistisk psykologi, CERCAP

Etzel Cardeña
046-222 87 70
Etzel [dot] Cardena [at] psy [dot] lu [dot] se

Perceptuell informatik

Geoffrey Patching
046-22 23 321
Geoffrey [dot] Patching [at] psy [dot] lu [dot] se

Nätverket för forskning kring prestation under stress

Simon Granér
046-222 87 76
Simon [dot] graner [at] psy [dot] lu [dot] se

Kontakt

Postadress
Institutionen för psykologi
Box 213
221 00  LUND

Besöksadress
Allhelgona Kyrkogata 16A, 16B, 18A, 18B och 18C.
223 50  Lund

Karta över paradisetområdet i Lund

Fakturaadress
Institutionen för psykologi
Box 188
221 00  Lund

Internpost
Hämtställe 31

Kostnadsställe
253099

Organisationsnr
202100 3211

Momsreg.nr /VAT-nr
SE202100321101

Bankgiro 5051-4728