Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppsatssamarbete

Vi tar emot uppsatsförslag från företag, myndigheter och andra organisationer.

Varje termin skriver ett stort antal studenter sina examensarbeten vid Institutionen för psykologi. Många av dem är intresserade av att skriva sina arbeten i samarbete med externa myndigheter, företag och andra organisationer kring psykologiska frågeställningar med aktualitet i organisationernas verksamheter. Vi välkomnar därför förslag från externa aktörer på studier och projekt som skulle kunna genomföras som examensarbeten inom ämnet psykologi. Det vi kan erbjuda är psykologisk specialkunskap och ett vetenskapligt tillvägagångssätt för att utreda, förstå och belysa olika problemställningar.

Vart vänder man sig?

Du och din organisation kan få kontakt med oss genom att fylla i webbformuläret på den här sidan. Du kan också höra av dig direkt till vår samordnare, Margit Wångby Lundh för mer information.
margit [dot] wangby_lundh [at] psy [dot] lu [dot] se

Vad innebär det att skriva en examensuppsats i psykologi?

En termins arbete för två studenter på halvtid eller heltid
Vid Institutionen för psykologi finns flera olika utbildningar där studenterna som avslutning skriver ett examensarbete. Uppsatserna kan vara på två olika nivåer – grundnivå eller avancerad nivå. Uppsatserna omfattar 15 eller 30 högskolepoäng, där 30 högskolepoäng motsvarar en hel termins arbete på heltid. Arbetstiden inkluderar såväl planering och fältarbete som författande av rapporten (uppsatsen) och examination. Studenterna skriver för det mesta sina arbeten två och två.

Hög vetenskaplig kvalitet

Ett examensarbete måste utgå ifrån en frågeställning som är förankrad i den vetenskapliga psykologin och som går att besvara inom ramen för en examensuppsats. För att studenterna ska få sina uppsatser godkända måste uppsatserna hålla en hög vetenskaplig kvalitet. Studenterna arbetar hela tiden under handledning från lektorer och professorer vid institutionen. 

Självständighet

Studenterna måste vara självständiga gentemot den aktuella organisationen när de tolkar sina resultat och skriver sin uppsats. Analys och tolkningar av resultaten kan enbart baseras på vetenskapliga överväganden. Studenterna har också upphovsrätt till sitt examensarbete. Handledaren har tillsammans med studenterna rätt att driva en vetenskaplig publikation och medförfattare bestäms enligt gällande principer.


Så går uppsatssamarbeten till 

Utbildningsnivåer

Kontakt

Margit Wångby Lundh

046- 222 87 49

margit [dot] wangby_lundh [at] psy [dot] lu [dot] se (margit[dot]wangby_lundh[at]psy[dot]lu[dot]se)