Stöd för ditt arbete

Din arbetsplats

Rumspolicy

För att tydliggöra rutiner och beslutsgrunder för rumstilldelning har institutionen en ”Rumspolicy”.

Lokalpolicy (PDF)
 

Kontorsmöbler och belysning

Kontakta husintendenten om du har synpunkter, frågor eller önskemål.
 

Arbetsmiljö och ergonomi

Vänd dig till arbetsmiljökommittén och skyddsombudet om du har synpunkter på arbetsplatsens ergonomi eller arbetsmiljö i stort. Du kan också vända dig direkt till företagshälsovården för att få råd och hjälp. Företagshälsovården kan också hjälpa dig med anpassning av din arbetsplats. Får du rekommendation om någon speciell ergonomisk datorutrustning så kontakta IT-ansvarig.

Företagshälsovården – Medarbetarwebben

Husintendent

Mattias Kvist

046-222 77 62

Mattias [dot] Kvist [at] psy [dot] lu [dot] se