Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Resor i tjänsten

Bokning

Boka alltid resor via VIA Egencia (LU avtal), tel. 040-608 57 50. Uppge institutionens kostnadsställe när du bokar din tjänsteresa.

Resa i tjänsten – Medarbetarwebben

Reseräkning

Du registrerar dina rese- och utläggsräkningar i SSC Primula. Inloggning görs via primula webb med din Lucat-identitet.
För att reseräkningen skall kunna betalas ut krävs följande underlag:
Vid konferenser och andra förrättningar som varar mer än en dag skall program där ändamålet med tjänsteresan och datum för förrättningen framgår bifogas. Bifoga även reseräkningar, samtliga kvitton i originalbiljetter och övriga utlägg för rese- och logikostnader.

Notera att en utrikesresa måste redovisas senast två månader efter hemkomst och utläggsräkningar eller inrikesresor ska redovisas i Primula res inom ett år. Reseräkningar äldre än ett år hanteras inte.

Reseräkning – Medarbetarwebben

Om du har frågor som rör reseräkningar och utläggsräkningar så vänd dig till vår ekonom.

Resestipendier

Som anställd kan du söka resestipendier genom t.ex. Siegvalds fond, Institutionens egna resebidrag och Crafoordska Stiftelsen.