Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bygg din egen examen!

Du kan skapa en Filosofie kandidatexamen med huvudområde psykologi med hjälp av fristående kurser

Till skillnad från program så ger fristående kurser dig en möjlighet att utforma en unik utbildning där du efter eget huvud väljer att plocka ihop de ämnen som du är intresserad av och som kan ge dig den kunskapsprofil som du önskar och tror dig behöva på arbetsmarknaden.

En Filosofie kandidatexamen, också kallad generell examen, omfattar 180 högskolepoäng varav minst 90hp ska utgöras av ett så kallat huvudområde, i vilket det ska ingå ett examensarbete om 15hp på kandidatnivå. 

En kandidatexamen med psykologi som huvudområde vid Lunds universitet ska innehålla:

  • Översiktskurs psykologi 30 hp
  • 30 hp valfria poäng i psykologi
  • Kandidatkurs psykologi 30 hp

Resterande 90 poäng kan utgöras av i princip vilket/vilka andra ämnen som helst. Det går bra att ha mer än 90hp i huvudämnet, men man kan bara räkna med kurser som inte överlappar med varandra innehållsmässigt. Av de 90 valfria poängen måste minst 30 hp vara inom ett annat ämnesområde än huvudområdet. Kontakta gärna studievägledaren om du har frågor om innehållet i din kandidatexamen.

I examen kan endast ingå hela avslutade kurser. Kurserna får inte överlappa i innehåll. Kurser från flera lärosäten kan inkluderas – man ansöker om examen vid det lärosäte där man läst sist daterade kurs som ska ingå i examen. Ansökan görs i Ladok där du väljer examen "Samhällsvetenskaplig fakultet, kandidatexamen, övriga program och fristående kurser 180,0 hp" och huvudområde Psykologi.

Studievägledning

Elin Holgersson
046-222 91 15
studievagledare_fk [at] psy [dot] lu [dot] se (studievagledare_fk[at]psy[dot]lu[dot]se)
Rum P131