PSP2015 och kursplaner 1-14

Kursplaner med litteraturlistor. De gäller från och med angiven termin och tills vidare.

Engelsk översättning av kursplanerna finns antingen i menyn eller längst ner på sidan.
Ändring av kurslitteratur godkänns av ledningsgruppen för psykologprogrammet inför varje termin. Uppdaterade litteraturlistor finns därefter tillgängliga ca 5 juni inför kommande ht och ca 5 december inför kommande vt.

 

Kurs-beskrivningar

Beskrivning av en kurs och/eller delkurs finns i "Kursbeskrivning". Observera att dessa uppdateras inför varje termin! Kursbeskrivningar publiceras på respektive kurssida på Luvit.