Termin 1

Beteendevetenskaplig grundkurs

BVGA 42, Beteendevetenskaplig grundkurs 60 hp, utgör termin 1 och 2 på Beteendevetenskapliga programmet.Kursen innehåller en allmän introduktion till ämnena pedagogik, psykologi, sociologi och vetenskaplig metod.

Kursen syftar till att ge en bred presentation av moderna fakta och teorier inom beteendevetenskap. Kunskaperna ska ge förståelse för människans yttre beteende, inre upplevelser och fungerade i större och mindre grupper. Kursen ska också ge en introduktion till de vetenskapliga metoder som används i beteendevetenskap.

Under termin 1 läses:

  • Block 1 Pedagogiska perspektiv på beteendevetenskap 15 hp (delkurs 1 och 2)
  • Block 2 Introduktion till psykologi 15 hp (delkurs 3 och 4).

Kontakt

Helkursansvarig

Jean-Christophe Rohner

jean-christophe [dot] rohner [at] psy [dot] lu [dot] se

 

Kursinformation

HT20

BVGA42 kursplan HT20-VT21 (PDF)

BVGA42 litteraturlista HT20 (PDF) obs uppdaterad med rätt upplaga psykologi 201013)

BVGA42 schema HT20