Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Termin 1

Beteendevetenskaplig grundkurs

BVGA44, Beteendevetenskaplig grundkurs 60 hp, utgör termin 1 och 2 på Beteendevetenskapliga programmet. Kursen innehåller en introduktion till beteendevetenskapen och innehåller kurser i vetenskapsteori, psykologi, sociologi, vetenskaplig metod och tillämpning av beteendevetenskapen i arbetslivet.

Kursen syftar till att ge en bred presentation av moderna fakta och teorier inom beteendevetenskap. Kunskaperna ska ge förståelse för människans yttre beteende, inre upplevelser och fungerade i större och mindre grupper. Kursen ska också ge en introduktion till de vetenskapliga metoder som används i beteendevetenskap.

Under termin 1 läses:

  • Delkurs 1 Introduktion 9 hp
  • Delkurs 2 Psykologi  15 hp

Kontakt

Helkursansvarig

Jean-Christophe Rohner

jean-christophe [dot] rohner [at] psy [dot] lu [dot] se

Tidigare schema, litteraturlistor och kursplaner