Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildningsterapi

Utbildningsterapi

Utbildningsterapi ingår som obligatoriskt inslag i PSP. 

Utbildningsterapin ska påbörjas senast termin 4. 

På ledningsgruppsmötet 17/4 2013 beslutades att skära ner antalet gånger utbildningsterapi till 30 gånger individualterapi (från som tidigare 50 gånger); se protokoll 3:2013, § 9.
   På ledningsgruppsmötet 11/12 2013 beslutades att detta ska träda i kraft för de studenter som börjar termin 3 ht14; se protokoll 8:2013, § 8.

För möjligheter att dela upp sin utbildningsterapi, se aktuell kursplan, PSPR07, kurs 7.

Personen man går i utbildningsterapi hos ska vara legitimerad psykoterapeut med grundutbildning som psykolog. Detta är ett absolut krav för de studenter som börjar termin 3 ht17. För studenter som ht17 läser på högre termin och som tänker dela upp sin terapi och byta till psykoterapeut nr 2, så är det verkligen ett önskemål att terapeuten även är psykolog.

Psykoterapi som getts inom hälso- och sjukvård, och som därmed ses som sjukvårdande behandling, kan inte tillgodoräknas som utbildningsterapi.


Ekonomiskt bidrag

Institutionen har beslutat att höja ersättningen till 400 kr/tim för individualterapi. Se protokoll 2:2011§ 5 a samt bilaga till kallelse 2:2011. Höjningen gäller för terapi som en student har gått efter 1 juli 2011. Ersättning för terapi genomförd till och med 30 juni är 350 kr/tim. Ersättningen för gruppterapi är 145 kr/tim. För studenter som följer kursplan PSPN02 eller PSPR07 och där följer alternativ B gäller att ersättningen för gruppterapi är högst 200 kr/tim.
 

Utbetalning

För utbetalning av ersättning från institutionen ska särskild blankett användas. Endast en räkningsblankett per inlämning, oavsett antal kvitton. Blanketten går att fylla i på nätet men du måste skriva ut den för underskrift.

Originalkvitton måste lämnas. Får du faktura/räkning ska denna lämnas in i original tillsammans med underlag på att betalning till terapeuten är gjord. Utbetalning sker tidigast från och med termin 3. Studerande som påbörjat utbildningsterapi termin 1 eller 2, har också möjlighet till bidrag enligt ovan förutsatt att terapeuten är legitimerad. Bidrag utgår endast till aktiva studerande.

Utbetalningen sker via universitetets lönesystem via Nordea. Vill du att insättningen ska skickas vidare till ditt konto i annan bank? För mer information, se under rubriken Blanketter.


Obligatoriskt seminarium 

Vid mitten av termin 2 ger kursansvarig ett obligatoriskt seminarium för närmare information och samtal kring utbildningsterapin. Frågor som gäller terapeutens kompetens och inriktning eller som gäller dispens, bidrag m m skall diskuteras med kursansvarig eller med studierektor.

DELKURSANSVARIG LÄRARE

Martin Svensson

Martin [dot] Svensson [at] psy [dot] lu [dot] se