Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildningsterapi

Utbildningsterapi

Utbildningsterapi ingår som obligatoriskt inslag i PSP. 

Utbildningsterapin ska påbörjas senast termin 4 och helst avslutas under termin 7.

På ledningsgruppsmötet 18/5 2022 beslutades att skära ner antalet gånger utbildningsterapi till 20 gånger à 45 minuter  individualterapi eller 20 gånger à 90 minuter gruppterapi; se protokoll 5:2022, § 8 a. Detta gäller för studenter som höstterminen 2022 är registrerade på programtermin 5 samt samtliga därpå följande terminsgrupper; alternativ B i kursplanen PSPR07.
   För studenter som höstterminen 2022 är registrerade på programtermin 6 och högre gäller tidigare regler; alternativ A i kursplanen PSPR07.

Personen man går i utbildningsterapi hos ska vara legitimerad psykoterapeut med grundutbildning som psykolog.

Psykoterapi som getts inom hälso- och sjukvård, och som därmed ses som sjukvårdande behandling, kan inte tillgodoräknas som utbildningsterapi.


Ekonomiskt bidrag

Institutionen har beslutat att höja ersättningen till 600 kr per gång för individualterapi. Höjningen gäller för terapi som en student har gått från och med 29/8 2022. Denna höjning gäller samtliga studenter oavsett om man följer alternativ A eller B i kursplanen PSPR07.
   Ersättning för terapi genomförd till och med 28/8 2022 är 400 kr per gång för individualterapi.
   Ersättningen för gruppterapi är högst 200 kr per gång à 90 minuter.
 

Utbetalning

För utbetalning av ersättning från institutionen ska särskild blankett användas. Endast en räkningsblankett per inlämning, oavsett antal kvitton. Blanketten går att fylla i på nätet men du måste skriva ut den för underskrift.

Originalkvitton måste lämnas. Får du faktura/räkning ska denna lämnas in i original tillsammans med underlag på att betalning till terapeuten är gjord. Utbetalning sker tidigast från och med termin 3. Studerande som påbörjat utbildningsterapi termin 1 eller 2, har också möjlighet till bidrag enligt ovan förutsatt att terapeuten är legitimerad. Bidrag utgår endast till aktiva studerande.

Räkningsblankett med underlag ska lämnas in i pappersform till expeditionen.

Utbetalningen sker via universitetets lönesystem via Nordea. Vill du att insättningen ska skickas vidare till ditt konto i annan bank? För mer information, se under rubriken Blanketter.


Obligatoriskt seminarium 

Vid mitten av termin 2 ger kursansvarig ett obligatoriskt seminarium för närmare information och samtal kring utbildningsterapin. Frågor som gäller terapeutens kompetens och inriktning eller som gäller dispens, bidrag med mera skall diskuteras med delkursansvarig eller med studierektor.

DELKURSANSVARIG LÄRARE

Martin Svensson

Martin [dot] Svensson [at] psy [dot] lu [dot] se (Martin[dot]Svensson[at]psy[dot]lu[dot]se)

Blankett om utbildningsterapins upplägg

Blankett om utbildningsterapins upplägg och som ska skrivas på av terapeuten. Blanketten lämnas av studenten till delkursansvarig lärare

Blankett pdf