Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvärderingar - kurser och examensmål

Kursutvärderingar

Ledningsgruppen för psykologprogrammet beslutade under vt16 om ny mall och nya rutiner för kursutvärderingar. Kursvärdering ska även i fortsättningen göras per termin. Kursutvärdering per kurs ska skickas till ledningsgruppen en gång per år till det möte som är avsatt för bara kursutvärderingar.

Följande kurser upp tas upp:
HT21: kurserna 1, 2, 4, 5, 8, 11 och 14
VT22: kurserna 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13 och 14

Kursutvärderingarna ska gå med kallelse till mötet och publiceras sedan här på hemsidan.

Mall för kursutvärdering (PDF)171025

Te 10's utvärderingar av examensmålen

Sedan ht 2009 har avgående termin 10 utvärderat psykologprogrammets examensmål från gällande utbildningsplan (PSP2015). Terminsgruppernas utvärderingar kan ni se i de länkade dokumenten.

Eftersom utvärderingsmallen justerats mellan gångerna, kan någon jämförelse mellan ht 2009 och vt 2010 inte göras.
Utvärderingarna av psykologprogrammets examensmål kommer att användas som underlag för en fortlöpande diskussion och utveckling av utbildningen som helhet.

Kursutvärderingar

VT22
Behandlade på ledningsgruppsmöte 27/4
Kurs 3 pdf 1 084 kB
Kurs 6 pdf 201 kB
Kurs 7 pdf 598 kB
Kurs 9 pdf 337 kB
Kurs 10 pdf 658 kB
Kurs 12 pdf 326 kB
Kurs 13 pdf 280 kB
Kurs 14 pdf 311 kB

HT21
Behandlade på ledningsgruppsmöte 13/10
Kurs 2 pdf 430 kB
Kurs 4 pdf 93 kB
Kurs 5 pdf 800 kB
Kurs 8 pdf 118 kB
Kurs 11 pdf 516 kB
Kurs 14 pdf 984 kB

Behandlad på ledningsgruppsmöte 10/11
Kurs 1 pdf 461 kB