Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvärderingar - kurser och examensmål

Kursutvärderingar

Ledningsgruppen för psykologprogrammet beslutade under vt16 om ny mall och nya rutiner för kursutvärderingar. Kursvärdering ska även i fortsättningen göras per termin. Kursutvärdering per kurs ska skickas till ledningsgruppen en gång per år till det möte som är avsatt för bara kursutvärderingar.

Följande kurser upp tas upp:
HT20: kurserna 1, 2, 4, 5, 8 och 11
VT21: kurserna 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13 och 14

Kursutvärderingarna ska gå med kallelse till mötet och publiceras sedan här på hemsidan.

Mall för kursutvärdering (PDF)171025

Te 10's utvärderingar av examensmålen

Sedan ht 2009 har avgående termin 10 utvärderat psykologprogrammets examensmål från gällande utbildningsplan (PSP2015). Terminsgruppernas utvärderingar kan ni se i de länkade dokumenten.

Eftersom utvärderingsmallen justerats mellan gångerna, kan någon jämförelse mellan ht 2009 och vt 2010 inte göras.
Utvärderingarna av psykologprogrammets examensmål kommer att användas som underlag för en fortlöpande diskussion och utveckling av utbildningen som helhet.

Kursutvärderingar

VT21
Behandlade på ledningsgruppsmöte 28/4
Kurs 3 pdf 1 MB
Kurs 10 pdf 530 kB
Kurs 13 pdf 250 kB

Behandlas på ledningsgruppsmöte 19/5
Kurs 6 pdf 209 kB
Kurs 7 pdf 868 kB
Kurs 9 pdf 269 kB
Kurs 12 pdf 223 kB

Kurs 14 flyttas fram till HT21
 

HT20
Behandlade på ledningsgruppsmötet 14/10 och 18/11 2020
Kurs 1 Kursutvärdering (PDF, 705 kB)
Kurs 2 Kursutvärdering (PDF, 426 kB)
Kurs 4 Kursutvärdering (PDF, 161 kB)
Kurs 5 Kursutvärdering (PDF, 778 kB)
Kurs 8 Kursutvärdering (PDF, 116 kB)
Kurs 11 Kursutvärdering (PDF, 512 kB)