Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvärderingar - kurser och examensmål

Kursutvärderingar

Ledningsgruppen för psykologprogrammet beslutade under vt16 om ny mall och nya rutiner för kursutvärderingar. Kursvärdering ska även i fortsättningen göras per termin. Kursutvärdering per kurs ska skickas till ledningsgruppen en gång per år till det möte som är avsatt för bara kursutvärderingar.

Följande kurser upp tas upp:
HT22: kurserna 1, 2, 4, 5, 8, 11 och 14
VT23: kurserna 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13 och 14

Kursutvärderingarna ska gå med kallelse till mötet och publiceras sedan här på hemsidan.

Mall för kursutvärdering (PDF)171025

Te 10's utvärderingar av examensmålen

Sedan ht 2009 har avgående termin 10 utvärderat psykologprogrammets examensmål från gällande utbildningsplan (PSP2015). Terminsgruppernas utvärderingar kan ni se i de länkade dokumenten.

Eftersom utvärderingsmallen justerats mellan gångerna, kan någon jämförelse mellan ht 2009 och vt 2010 inte göras.
Utvärderingarna av psykologprogrammets examensmål kommer att användas som underlag för en fortlöpande diskussion och utveckling av utbildningen som helhet.

Kursutvärderingar

VT23
Behandlade på ledningsgruppsmöte 3/5
Kurs 3 pdf 1 084 kB
Kurs 6 pdf 153 kB
Kurs 12 pdf 249 kB
Kurs 13 pdf 108 kB
Kurs 14 pdf 328 kB

Behandlade på ledningsgruppsmöte 24/5
Kurs 7 pdf 222 kB
Kurs 9 pdf 199 kB
Kurs 10 pdf 227 kB

HT22
Behandlade på ledningsgruppsmöte 15/10
Kurs 2 pdf 260 kB
Kurs 4 pdf 114 kB
Kurs 5 pdf 333 kB
Kurs 8 pdf 266 kB
Kurs 11 pdf 461 kB

Behandlade på ledningsgruppsmöte 8/11
Kurs 1 pdf 190 kB
Kurs 14 pdf 354 kB